Aluehallitus käsitteli vielä asiakasmaksuja

0

Hyvinvointialueen hallitus esittää aluevaltuustolle täydennystä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden asiakasmaksujen määräytymisperusteisiin.

Aluevaltuustolle esitetään, että akuuttihoitokäynti sairaanhoitajalla erikoissairaanhoidossa maksaisi 28,70 euroa. Asiakasmaksulain mukaan avosairaanhoidon sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanotosta ei saa periä maksuja. Maksuttomuus ei koske erikoissairaanhoidon hoitajavastaanottoja. Erikoissairaanhoidon päivystyksessä on ollut käytössä asiakasmaksu 28,70 euroa akuuttihoitokäynnistä sairaanhoitajalla. Aluehallitus näkee, että on tarkoituksenmukaista, että käyntimaksu voidaan periä myös 1.1.2023 alkaen.

Aluevaltuustolle esitetään myös, että ensihoidon kuljetuspalveluissa potilaan omavastuuosuus otetaan käyttöön Kelan määrittelyn mukaisesti. Asiakasmaksulain mukaisesti terveydenhuoltolain perusteella järjestetty ensihoito on maksutonta ensihoitoon liittyvää sairaankuljetusta lukuun ottamatta. Sairaankuljetuksesta asiakkaalta peritty Kela-korvauksen jälkeinen omavastuuosuus on ollut 25 euroa.