Ikäsyrjintä on lakkautettava

0

Kaikki me ikäännymme! Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja ennustetaan, että vuonna 2030 väestöstä 26 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Tällä hetkellä tämä luku on 19 prosenttia.

Ikäihmisiä tulee kohdella täysivaltaisina kansalaisina; ei päätöksenteon kohteena eikä palvelujen passiivisina käyttäjinä. Eläkkeellä olevat maksavat myös veroja, käyttävät runsaasti erilaisia palveluja, esimerkiksi kulttuuripalveluja, liikenne- ja ravintolapalveluja. Eläkeläisten merkitys kuluttajina on aliarvostettua.

Tuhannet Eläkeliiton jäsenet tekevät vapaaehtoistoimintaa omissa yhdistyksissään, koti- ja hoivakotivierailuja, mummo- ja vaaritoimintaa kouluissa ja päiväkodeissa sekä erilaisten harrasteryhmien ohjausta. Eläkkeellä olevat tekevät myös arvokasta työtä muun muassa lastenlasten hoidon ja harrastusten mahdollistajina sekä huolehtimalla omien vanhempiensa hyvinvoinnista.

Tutkittuun tietoon perustuen yli 60-vuotiaat kokevat yhä voimakkaammin ikääntymisen leimaavan ihmisen kielteisellä tavalla. Siinä missä 1990-luvulla noin 20 prosenttia yli 60-vuotiaista koki iällä olevan kielteinen leima, 51 prosenttia koki näin olevan vuonna 2021. Ikääntyneillä on yleinen kokemus siitä, että heitä kohdellaan nykyisin toisen luokan kansalaisina.

Yhtenä olennaisena tekijänä ikäsyrjintään on pidetty palvelujen siirtymistä digitaaliseen muotoon. Monet ehkä ajattelevat, eihän ne boomerit mitään osaa. Digitalisaatio ei ole haaste ikääntyneille, vaan se on haaste digiohjelmien tekijöille, päättäjille, viranomaisille ja palvelujen tuottajille.

Iäkkäät eivät ole julkisen talouden uhka tai kuluerä, vaan he ovat aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Meidän kaikkien tehtävänä on pitää kaiken ikäisistä yhtä hyvää huolta.

Kaikki me ikäännymme samaan tahtiin. Tavoitteemme on ikäystävällinen Suomi ja asennemuutos ikäsyrjinnälle.

Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri