Laitilan varhaiskasvatukseen digitutor – Jenni Salonen kiertää päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

0
Josefina ja Milla opettelevat kirjoittamaan kirjaimia tabletilla. Sanna Kantola, Jenni Salonen ja Taija Jalonen seuraavat, kuinka näppärästi lapset käyttävät ohjelmaa.

– Tämä on helppoa. Olen ennenkin käyttänyt tätä ohjelmaa, eskarilainen Josefina selittää innostuneena Apilaniityn päiväkodissa.

Josefina ja Milla opettelevat piirtämään kirjaimia tabletilla. Ohjelmassa on pohjana kirjain ja lapsi piirtää sen päälle kirjaimen sormellaan.

– Tuleepa kauniita kirjaimia, Apilaniityn päiväkodin esimies Sanna Kantola kehuu tyttöjä.

Laitilan varhaiskasvatus on päässyt mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet lukutaidot -hankkeeseen. Laitilan kaupunki on palkannut hankerahoituksella 1,5 vuodeksi digitutorin tuomaan digitalisaation osaksi päivittäistä toimintaa.

Digitutorin tehtävässä on aloittanut tänä syksynä Jenni Salonen , jolla on myös varhaiskasvatuksen opettajan koulutus.

– Ensimmäisenä olen kartoittanut henkilöstön osaamista, tarvetta ja toiveita. Sen mukaan olen lähtenyt työstämään yhdessä esimiesten kanssa suunnitelmaa hankkeen eteenpäin viemisessä. Tarkoituksena on tasapuolistaa henkilöstön osaamista.

Digitutorin on tarkoitus antaa henkilöstölle koulutusta sekä tietoa ja taitoa, joka mahdollistaa arjessa digitaalisten välineiden ja sovellusten käytön. Tavoitteena on saada valmista, helposti käytettävää materiaalia, ohjeita ja vinkkejä digikasvatukseen.

– Laitilan kaupunki on erittäin tyytyväinen, että opetus- ja kulttuuriministeriö on mahdollistanut hankerahoituksella tällaisen tilaisuuden palkata digitutor kehittämään digitaalista oppimisympäristöä, varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen kiittelee.

Digitaalinen opetus päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa perustuu varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan, jossa laaja-alaisen oppimisen alueina ovat monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Digitaidot on läsnä arjessa pieninä sopivina annoksina samoin tavoin kuin esimerkiksi sosiaaliset taidot.

– Aikuisten positiivinen suhtautuminen digiasioihin auttaa lasta ymmärtämään ja sopeutumaan digimaailmaan leikin kautta, Jalonen sanoo.

Hän korostaa, että digitaidot tulisi ajatella sujuvaksi osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa. Nykyajan lapsilla digitaaliset välineet ovat osa heidän elämäänsä ja siksi niiden turvallista käyttöä on hyvä opetella jo varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatus on vanhempien rinnalla avainasemassa näiden taitojen opettamisessa ja tärkeintä digikasvatuksessa onkin itsesäätelyn opettaminen.

– Lapsia kasvatetaan digikansalaisiksi, Jenni Salonen lisää.

Digilaitteita ja ohjelmia voidaan käyttää monella tavalla hyödyksi varhaiskasvatuksessa.

– Kun lapset tekevät joulujuhlaan esityksen, esitys voidaan videoida ja tehdä sen taustalle digitaalinen satumaailma, Jenni Salonen kertoo esimerkin.

Vieraskieliset lapset voivat kuunnella satuja ja tarinoita myös omalla äidinkielellään Lukulumo-ohjelmalla.

Digitaidot ovat muutakin kuin digitaalisilla laitteilla pelaamista, esimerkiksi koodaamista ja ohjelmointiosaamista voidaan harjoitella lasten kanssa erilaisin luokittelu- ja sarjoittamisleikkien avulla.

Laitilan päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon on hankittu tabletteja, lisäksi päiväkodeissa on käytössä isoja kosketusnäyttöjä, Moto Tiles -liikuntalaattoja sekä ampiaisen näköisiä beepot-robotteja, joilla lapset voivat opetella ohjelmointia.

– Meillä on hyvä laitekanta. Nyt kun saamme vielä rakennettua digipolun, voimme tarjota lapsille tasa-arvoisesti digitaalisten taitojen oppimista. Tieto- ja viestintäteknologian oppiminen on jokaisen lapsen oikeus, Jalonen sanoo.

Seuraa opetusta

Digitutorilla on oma Instagram-tili @digivinkit_laitila, josta voi käydä seuraamassa, miten Laitilassa tehdään varhaiskasvatuksen puolella digihengessä.

Samassa hankkeessa olevat digitutorit ovat verkostoituneet ja se on poikinut Uudenkaupungin ja Laitilan yhteisen Digitaito-joulukalenterin, jota kaikki voivat seurata myös kotona.