Mieleen jäi suvaitsevaisuus ja lämmin vuorovaikutus– Laitilan Varppeen koulusta lähtenyt nelihenkinen ryhmä seurasi opetusta ja koulun arkea Espanjan Murciassa

0
Koulunkäyntiohjaaja Terhi Ala-Äijälä, Varppeen koulun rehtori Tuomas Kankaanpää ja erityisluokanopettaja Teija Haapanen sekä koulunkäyntohjaaja Noora Seppälä (ei kuvassa) olivat lokakuussa Murciassa Espanjassa tutustumassa paikalliseen kouluun ja opetuskulttuuriin.

Varppeen koulun rehtori Tuomas Kankaanpäälle , erityisluokanopettaja Teija Haapaselle sekä koulunkäyntiohjaajille Terhi Ala-Äijälälle sekä Noora Seppälälle tarjoutui lokakuussa Erasmus-ohjelman kautta mahdollisuus tutustua espanjalaiseen yläkouluun, jonka nimi on Ies Francisco Salzillo. Koulu sijaitsee Alicanten lähellä olevassa Murciassa.

Ies Francisco Salzillo on noin tuhannen oppilaan julkinen koulu, jossa oppilaat ovat 11–18-vuotiaita. Laitilalaisia ilahdutti etenkin koulun hyvä henki. Suomen ja Espanjan väliset kulttuurierot näkyivät oppilaiden ja opettajien väleissä, mikä näkyi esimerkiksi fyysisenä koskettamisena.

– Lapset ja nuoret olivat iloisia ja sydämellisiä, Haapanen kertoo.

– Mieleen jäi suvaitsevaisuus ja lämpimän vuorovaikutuksen ilmapiiri, Kankaanpää lisää.

Murcian koulussa erityisopetus on integroitu hyvin vahvasti yleisopetukseen. Tämä oli syy, miksi laitilalaisryhmä toivoi pääsevänsä vierailemaan koulussa.

Laitilalaisille jäi sellainen kuva, että Ies Francisco Salzillossa kaikki olivat sitoutuneita inkluusioon ja pitivät sitä tärkeänä juttuna omalle koululleen. Inkluusiolla tarkoitetaan sitä, että kaikki oppilaat tuen tarpeesta riippumatta voivat opiskella yhdessä.

– Sellainen ajatus, että kaikki otetaan mukaan eikä ketään jätetä pois. Se näkyi heidän puheissaan ja toiminnassa.

Myös toimintatavat poikkesivat suomalaisista tavoista. Kun luokkaan oli tulossa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, heidän kuvansa heijastettiin luokan eteen ja kerrottiin kaikille luokassa, millaisia haasteita näillä on ja miten luokkakaverit voivat uusia oppilaita tukea. Suomessa tällainen ei olisi mahdollista, koska tuen tarpeeseen liittyvät syitä ja haasteita pidetään yksityisinä eikä niiden kertominen luokalle ole sallittua.

Kankaanpää kertoo kiinnittäneensä huomiota myös siihen, että koulun hallinto poikkesi suomalaisesta.

– Hallinto oli mielenkiintoinen. Siellä oli yksiköitä koulun sisällä, ja niillä oli omat head of departments -esimiehet.

Espanjassa lahjakkaiden ja muita edellä olevia oppilaita on eriytetty ylöspäin. Heidän ei tarvinnut osallistua kaikille tunneille ja heille annettiin omia tehtäviä ja projekteja.

– Jos Suomessa osallistuu painotettuun opetukseen, opiskelee enemmän kuin muut. Tuntimäärä on suurempi kuin muilla, Kankaanpää kertoo.

Vierailu osoitti laitilalaisille, että moni asia on Suomessa ja Laitilassa paremmin. Opetusresurssit ovat täällä paljon paremmat kuin Espanjassa, jossa luokassa saattoi olla yli 30 oppilasta ja vain yksi opettaja. Lisäksi tuhannen oppilaan koulussa oli vain yksi koulunkäyntiohjaaja, jonka vastuulla oli arjen toimintoihin tukea tarvitsevien oppilaiden auttaminen.

Suomalaisen pienryhmän resurssit herättivät ihmetystä espanjalaisissa kollegoissa.

– Heidän mielestään oli ihmeellistä, että Suomessa voi olla kahdeksan oppilaan pienryhmässä kaksi aikuista, Ala-Äijälä sanoi.

Erasmus-ohjelma rahoittaa eurooppalaista yhteistyötäErasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, josta tuetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa.

Ohjelman budjetti vuosille 2021-2027on 26,2 miljardia euroa.

Lähde: Erasmus-ohjelman kotisivut

Laitilan Varppeen koulu ja Laitilan lukio akkreditoitui viime syksynä mukaan Erasmus+-ohjelmaan, jolle on myönnetty rahoitus vuoteen 2027 asti. Tämä tarjoaa laitilalaisille enemmän mahdollisuuksia hakea kansainvälisiin alahankkeisiin, joista yksi esimerkki on koulun henkilökunnan vierailu Espanjassa. Lisäksi laitilalaisnuorilla on mahdollisuus osallistua Erasmus-projekteihin, joiden kautta pääsee myös vierailemaan muissa Erasmus-kouluissa ja toimia isäntinä muualta tuleville nuorille.