Omaishoitajat helpommin vapaalle –  Valtuusto lisäsi omaishoidettaville maksuvapautuksen

0
Omaishoidettavalta ei peritä asiakasmaksua väliaikaisesta hoidosta, jota tarvitaan omaishoitajan vapaitten ajaksi.

Aluevaltuusto käsitteli keskiviikkona pitkään ja hartaasti hyvinvointialueen asiakasmaksuja, vaikka asia oli valtuustossa jo toista kertaa.

Pitkän keskustelun ja kahden äänestyksen jälkeen valtuusto päätti hyväksyä asiakasmaksut aluehallituksen esityksen mukaan. Asiakasmaksua ei peritä seuraavilta asiakkailta: rintamaveteraanit, rintamapalvelutunnuksen saaneet (Kela-kortissa merkintä R), sotainvalidit, sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat, takuueläkkeen saajat ja käynnin yhteydessä voimassa olevan toimeentulotukipäätöksen esittävät asiakkaat. Peruuttamattomista, käyttämättä jääneistä ajoista peritään maksu myös näiltä asiakkailta.

Osa ikääntyneiden palvelujen asiakasmaksuista on tulosidonnaisia ja maksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääosin maksuttomia tai niiden maksuperusteet on määritetty laissa.

Valtuutettu Lauri Heikkilä (ps.) teki muutosehdotuksen, jonka mukaan asiakasmaksupäätökseen lisätään, että omaishoidettavat vapautetaan asiakasmaksuista omaishoitajien lakisääteisten kuukausittaisten vapaapäivien ajalta. Aluevaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Valtuustossa moni käytti puheenvuoron, jossa kannatti Heikkilän ehdotusta. Ville Tavio (ps.) totesi, että kun omaishoidon pienin palkkio on vain reilut 420 euroa kuukaudessa, olisi kohtuutonta, jos läheisen hoidosta pitäisi maksaa asiakasmaksuja, jotta omaishoitaja pääsee vapaalle.

Asiakasmaksuvapautuksista käytiin valtuustossa pitkä keskustelu, sillä valtuutettu Maarit Koivisto (vas.) esitti, ettei avosairaanhoidon perusterveydenhuollon lääkärivastaanotoista perittäisi lainkaan maksua. Niina Alho (sd.) esitti, että asiakasmaksuista vapautettaisiin pitkäaikaistyöttömät sekä opiskelijat. Alho muistutti, että toisen asteen opiskelijat eivät kuulu opiskelijaterveydenhuollon piiriin. Aluevaltuusto äänesti ensin Koiviston ja Alhon ehdotusten välillä. Alhon ehdotusta kannatti 42 valtuutettua, 25 äänesti tyhjää ja 12 äänesti Koiviston ehdotuksen puolesta.

Sen jälkeen aluevaltuusto äänesti Alhon sekä aluehallituksen esityksen välillä. Aluehallituksen esitys voitti äänin 46–33, eli aluehallituksen pohjaesitys tuli päätökseksi.