”Tuskin päästään ihan kuivin jaloin” – Uutta hyvinvointialuetta ajetaan sisään hallitun kaaoksen tekniikalla

0
Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen luottaa väkeensä, mutta on silti varautunut siihen, että siirtymävaihe tuo muassaan eriasteisia ongelmia.

Perttu Hemminki

– Riskejä on vaikka kuinka paljon. Meillä on esimerkiksi 47 erilaista potilas- ja asiakastietojärjestelmää, totesi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eli Varhan tietohallintojohtaja Jari Poromaa viime perjantaina Turussa.

Jo lähtökohdiltaan tiedotusilmapiiri oli hivenen kaksijakoinen: yhtäältä toiveikas, mutta toisaalta piirun verran huolestunut.

”Epävarmuustekijöitä on runsaasti. Keskustelemme paitsi keinoista hallita epävarmuutta myös siitä, miten turvaamme toiminnan ja palvelujen jatkuvuuden”, todettiin mediatilaisuuden sähköisessä kutsukirjeessä.

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikaisen mukaan paniikkimielialoja ei kuitenkaan ole ilmassa. Eikä niitä myöskään haluta lietsoa.

– Tuskin päästään ihan kuivin jaloin, mutta valtavia riskejäkään ei nähdäkseni ole. Ainakaan niitä ei tunnisteta, totesi Martikainen ja kertoi, että valtavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eli hyten koneiston osasia on kyhätty kasaan ja voideltu jo yli vuoden päivät.

– Korona-aika osoitti, että kävi miten tahansa, niin hommat hoidetaan, Martikainen jatkoi.

Ykköshaasteena on Martikaisen mukaan se, että saadaan palvelut pelaamaan ja palkat ynnä sosiaalietuudet maksettua.

Jari Poromaan mukaan palkanmaksun järjestelmät ja prosessit – kuten myös maksatustiedot – on siirretty ja testattu ajoissa.

– Erityisen tärkeä tavoite on myös se, että työasemat, tunnukset ja verkot ovat toiminnassa heti vuoden vaihtuessa, Poromaa sanoo.

Mutta ovatko ne?

Sataprosenttista takuuta ei voi kukaan antaa. Jo siitäkään syystä, että sähkökatkoksien riski on tällä hetkellä huomattavasti aikaisempaa suurempi.

Ilman äkillisiä ja ylivoimaisia force majeure -tyyppisiä esteitä ei kuntalaisille saakka näkyviä ongelmia pitäisi kuitenkaan ilmaantua. Ainakaan vuodenvaihteen jälkeen. Näin Poromaa kuulijoitaan rauhoitteli.

Samalla hän kuitenkin myönsi, että V-S hyte-alueella saattaa muodostua viivettä esimerkiksi laskujen maksamisessa.

– Mutta tammikuun palkat tulevat varmasti, tietohallintojohtaja lupasi.

Ensi vuoden hyte-palkkahallinnosta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella vastaava konsernipalvelujohtaja Laura Saurama oli Poromaan kanssa pitkälti samoilla linjoilla. Mutta ei täysin.

– Pientä virhemarginaalia siellä on. Mutta tällä hetkellä näyttää palkkojen suhteen kuitenkin hyvältä, Saurama sanoi.

– Joulukuussa tehdään testausta ja tavoitellaan sitä, että jokainen pääsee tarkastamaan omat tietonsa. Erilaisia varautumisen toimenpiteitä on tehty ja tehdään koko ajan projektin edetessä.

Olisi jopa hieman outoa, jos kaikki olisi heti sataprosenttisen virheetöntä. Onhan maakunnan uuden hyte-alueen henkilöstövahvuus heti laakista vähintäänkin 23 000 työntekijää. Ja kasvua on näköpiirissä.

– Virkojen perustaminen alkaa olla loppusuoralla, Saurama kertoi.

Tiistaina 29. marraskuuta hyte-aluehallituksen agendalla on ”virkojen massaperustaminen”. Se kuulostaa mojovalta asiakohdalta, mutta nuijitaan luultavasti pöytään likimain läpihuutojuttuna.

Johtamisorganisaatio hakee kuitenkin uutta toimintamallia ja -kulttuuria vielä vuoden 2023 aikana.

Eräs tavoite on jossain määrin yli muiden:

– Se, että saadaan rakennettua yksi yhteinen Varhan henki ja toimintakulttuuri.

Varhan talous vuonna 2023

  • Ensi vuosi on pääosin haltuunottovuosi. Keskeisenä tavoitteena on toimintamallien yhtenäistäminen ja organisaation pystyttäminen.
  • Toiminnan tuotot 360 miljoonaa euroa vuonna 2023.
  • Valtion rahoitus 1932 miljoonaa euroa.
  • Kulut 2336 miljoonaa euroa.
  • Rahoitus ja poistot 54 miljoonaa euroa.
  • Alijäämää näköpiirissä 99 miljoonaa euroa (noin 4,2 prosenttia vrt. kokonaiskulujen määrään).
  • Vuoden 2023 investoinnit yhteensä 86 miljoonaa euroa, josta rakennusten osuus 59 miljoonaa euroa.
  • Investointien kohdalla jatketaan käynnissä olevia hankkeita ja hyödynnetään jo olemassa olevia suunnitelmia.

Jättimyllerrysta ei huvin vuoksi

Hyvinvointialueiden muodostaminen on mega-mittakaavan muutos ja myllerrys. Ja kun sellaiseen on ryhdytty, niin hyötyjäkin on luvassa. Tai ainakin niitä kovasti haetaan.

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen on listannut liudan keskeisiä, asiakkaille näkyviä tavoitteita koskien vuotta 2023. Tässä niistä muutamia:

Kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu 14 vuorokaudessa. Hoidonjatkuvuusmalli luodaan joulukuuhun 2023 mennessä.

Keskeiset erikoisalan konsultaatiot ovat saatavilla sote-keskusten kiireettömissä palveluissa.

Tyksin sairaalapalvelut ottaa vastuun hyvinvointialueen vuodeosastopalveluista niin, että hoitoketjut ja kuntoutus toimivat.

Alueelliset perhekeskukset on perustettu ja sähköinen perhekeskus otettu käyttöön.

Mielenterveys- ja päihdepalveluista tehdään selvitys, jossa arvioidaan psykiatrian rakennusinvestoinnit ja mielenterveyspalveluprosessien kehittäminen. Parannetaan psykososiaalisten hoitomenetelmien saatavuutta ja käyttöä perustason palveluissa kouluttamalla sote-henkilöstöä.

Otetaan käyttöön digitaalisia omahoitomenetelmiä, joissa asiakas hoitaa itse itseään digitaalisella hoitopolulla – tarvittaessa ammattilaisen tuella.