Kaupunki hankkimassa vaihtokaupalla lisämaata Laessaaren asuinalueelle

0
Laessaaren siunauskappelin tuntumaan, kuvassa näkyvän peltoaukeaman taakse, on suunniteltu uutta asuinaluetta. Sirppujokeen rajautuvalle alueelle on tulossa parisenkymmmentä omakotitalotonttia.

Laitilan kaupunki on käynyt neuvotteluja maanomistajan kanssa kasvattaakseen omistamaansa maa-aluetta Laessaaren kappelin tuntumassa, johon on suunniteltu uutta asuinaluetta.

Neuvottelujen kohteena on ollut Isotuvan tilan omistama noin 2 hehtaarin suuruinen alue, joka on asemakaavassa varattu pientalorakentamiseen. Kyseisellä määräalalla on tontit 23 rakennuspaikalle. Kaupunki saa sen haltuunsa tilusvaihdolla eli korvaukseksi määräalasta kaupunki luovuttaa Isotuvan tilalle noin 7 hehtaaria rakennusoikeudetonta peltomaata maatalouskäyttöön.

Vaihdossa kaupunki luovuttaa enemmän maata kuin saa, mutta vaihdettavien tilusten on arvioitu olevan samanarvoisia.

Tilusvaihdon toteutuminen vaatii vielä kaupunginvaltuuston hyväksynnän.

LAESSAAREN alueen asemakaavan muutos- ja laajennustyöt ovat käynnistyneet jo vuoden 2016 alussa, mutta kaavoitusprosessi on edennyt hitaasti muun muassa Kasitien suunnittelun, puukerrostalokaavan ja Laitilan Puhelinosuuskunnan omistaman telemaston siirtotöiden vuoksi.

Nyt kaupunki kertoo kaavaprosessin edenneen siihen vaiheeseen, että asemakaavaa ollaan esittämässä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Alueen kunnallisteniikan suunnittelu on saatu niin ikään valmiiksi.