Laitila ei ehdi enää käsitellä suunnitellun asumisyksikön rakennuspaikkaa – Aloitteen tehneet pöyristyivät pesäpallokentän siirron kulujen noususta

0
Valkojärven kenttä on pesäpalloilijoiden käytössä. Samalle paikalle on nyt suunniteltu vanhusten asumispalveluyksikköä, mutta sen rakentamisesta ei ole vielä varmuutta.

Kaupunginhallitus ei nopeuttanut viime valtuustossa tehdyn valtuustoaloitteen käsittelyä, vaikka aloitteen tehneet olivat sitä pyytäneet ja vaikka se tarkoittaa sitä, että Laitila ei enää ehdi aloitteessa esitettyä asiaa käsitellä ennen kuin se siirtyy ensi vuoden alussa hyvinvointialueelle.

Aloitteessa Laitilan puolesta ja Pro Vakka-Suomi -valtuustoryhmät esittivät, että mikäli Laitilaan suunniteltu vanhusten asumispalveluyksikkö päätetään toteuttaa, sitä ei rakenneta Valkojärven kentälle. Syynä on se, että tällöin Valkojärven pesäpallokenttä jää asumispalveluyksikön alle ja sen siirto maksaa kaupungille 400 000 euroa.

”Valtuutetut ovat olleet kuluvan vuoden syksyyn asti siinä uskossa, että pesäpallokentän rakentaminen tulee maksamaan 100 000 euroa. Yhtäkkiä tulikin tieto, että kustannukset ovat nelinkertaiset”, aloitteen esittänyt Henri Aitakari (LP) pohjusti.

ALOITTEESSA esitettiin pesäpallokentän jättämistä Valkojärvelle, mitä myös pesäpalloväki on toivonut. Aloitteen mukaan asumispalveluyksikön hankesuunnitelma tulisi joko jättää tontin suhteen avoimeksi tai tontille tulisi esittää sopivampi ja vähemmän kustannuksia aiheuttava vaihtoehto.

Aloite olisi pitänyt valmistella kiireellisenä, jotta valtuusto olisi ehtinyt käsitellä sen vuoden viimeisessä kokouksessaan 12.12. Tämä siksi, että sote-asiat siirtyvät tammikuun alusta lähtien Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuulle.

Kaupunginhallitus päätti äänin 7–2, että aloitteen käsittelyssä edetään tavanomaisella tavalla eli se lähetetään seuraavaan valtuustoon lähetekeskusteluun.

HALLITUKSEN käsittelyssä kaupunginhallituksen jäsen Janne Kuusisto (LP) ehdotti, että aloite lähetetään valmisteluun ilman kaupunginvaltuuston lähetekeskustelua ja Nina Arokoivu (LP) kannatti Kuusiston tekemää muutosehdotusta. Muut hallituksen jäsenet eli Pekka Kuusisto (kesk.), Hanna Lahtonen (sd.), Heikki Peltola (kok.), Mika Kinnala (kesk.), Riikka Saarela (kesk.), Tiina Saari (kd.) ja Tuomas Vuorio (kesk.) äänestivät kaupunginjohtaja Lauri Katteluksen pohjaehdotuksen puolesta eli aloite päätettiin lähettää valtuustoon lähetekeskusteluun.

VIELÄ on täysin epävarmaa, rakennetaanko asumispalveluyksikköä Laitilaan ylipäänsä.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen, että Kaukolankodin vanhainkodin tilat korvataan uudisrakennusmallilla, jossa ulkopuolinen toimija vastaa tilojen rakentamisesta ja edelleen vuokraamisesta kaupungille/hyvinvointialueelle. Päätös tehtiin kuitenkin vasta noin vuosi sitten eikä hanke ole käynnistynyt, joten yksikön kohtalo jäänee hyvinvointialueen päätettäväksi.

Laitila on pohtinut jo useiden vuosien ajan erilaisia vaihtoehtoja korvata Kaukolankodin tilat uusilla sekä ennen kaikkea siirtää vanhusten palveluissa painopistettä laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen suuntaan. Päätöksiäkin on tehty, mutta mikään niistä ei ole konkreettisesti edennyt.