Laitila pitää kiinni Terveyskodista – Osakevaihdolla torpataan päätösvallan valuminen hyvinvointialueelle

0
Laitilan Terveyskoti tarjoaa muun muassa tehostettua palveluasumista sekä kuntoutuspalveluita. Aiemmalta nimeltään se oli Veljeskoti, ja vanhat nimikyltit ovat edelleen paikoillaan.

Laitilassa on pohdittu keinoja, joilla Laitilan kaupungin ja Laitilan Vanhaintuki ry:n omistama Terveyskoti saataisiin pidettyä laitilalaisomistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta huolimatta. Ratkaisuksi valikoitui osakkeiden vaihto, jonka verottaja on ennakkoratkaisussaan hyväksynyt.

Laitilan kaupunki ja Laitilan Vanhaintuki ry ovat sopineet keskinäisestä osakkeiden vaihdosta siten, että kaupunki luovuttaa 22 Laitilan Terveyskoti Oy:n osaketta Laitilan Vanhaintuki ry:lle ja Vanhaintuki puolestaan luovuttaa kaupungille 35 Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokodin osaketta.

Osakevaihtoon osapuolet sai vuoden alussa voimaan astuva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka muun muassa siirtää hyvinvointialueelle kaikki kunnalliset sote-palvelut sekä niiden tuottamiseen liittyvän irtaimen omaisuuden. Osakevaihdon tavoitteena on siis turvata Terveyskodin toimintojen säilyminen laitilalaisten määräysvallassa.

ENNEN nyt valtuuston hyväksymää osakevaihtoa Laitilan Terveyskoti Oy oli jaettu kahdeksi yhtiöksi: Liiketoimintaa pyörittää Laitilan Terveyskoti Oy ja kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokoti.

Laitilan kaupunki on omistanut kummankin yhtiön osakekannasta reilut 65 prosenttia, Laitilan Vanhaintuki -yhdistys puolestaan noin 35 prosenttia.

OSAKEVAIHDON jälkeen Laitilan kaupunki omistaa Laitilan Terveyskoti Oy:n osakkeista 49,3 prosenttia ja Laitilan Vanhaintuki 50,7 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että sote-uudistuksen jälkeenkin määräysvalta on Laitilan Vanhaintuella, ei hyvinvointialueella.

Mikäli osakkeiden vaihtoa ei tehtäisi, siirtyisivät Laitilan kaupungin omistamat Laitilan Terveyskoti Oy:n osakkeet vuoden 2023 alusta lukien Varsinais-Suomen hyvinvointialueen omistukseen.

VASTAAVASTI osakevaihdon myötä Laitilan kaupungin omistus Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokodista nousee yli 90 prosenttiin ja Laitilan Vanhaintuki ry:n omistus puolestaan laskee vajaaseen 10 prosenttiin.

Näin rakennuskanta jää kaupungin omistukseen, mutta se siirtyy voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointialue vuokraa Terveyskodin toimitilat Laitilan kaupungilta vähintään 31.12.2025 asti.

Osakevaihdot

  • Omistusosuudet ennen osakevaihtoa: Laitilan kaupunki omisti Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokodin osakkeista 65,2%, Laitilan Vanhaintuki ry puolestaan 34,8%. Laitilan Terveyskoti Oy:n osakekannasta Laitilan kaupunki omisti niin ikään 65,2% ja Laitilan Vanhaintuki 34,8%.
  • Omistusosuudet järjestelyn jälkeen: Laitilan kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokodin osakkeista 90,5%, Laitilan Vanhaintuki ry ainoastaan 9,5%. Laitilan Terveyskoti Oy:n osakekannasta Laitilan Vanhaintuki ry omistaa 50,7 prosenttia ja Laitilan kaupunki 49,3 prosenttia. Kaupungin omistusosuus siirtyy sote-uudistuksessa 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.
  • Laitilan kaupungin ja Laitilan Vanhaintuki ry:n välisessä osakevaihdossa ei käytetä rahaa.
  • Osakevaihdon valmistelussa Laitilan Terveyskoti Oy:n käyväksi arvoksi on määritelty sen substanssiarvo 1,4 miljoonaa euroa.
  • Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokodin käyväksi arvoksi on määritelty sen oman pääoman mukainen 884 000 euroa.
  • Verottaja on ennakkoratkaisussaan hyväksynyt järjestelyn kyseisiä arvonmäärityksiä käyttäen.