Parkkipaikan reunoilta kaadetaan puita

0
Jukka Gråsten ja Anne Tolvanen kertovat, että tonttien rajalla sijaitsevissa 20-vuotiaissa hopeakuusissa on kyyhkysten pesiä. Inva-merkki jää kuusen alle piiloon. Viereen on laitettu toinen merkki. Rivistöstä ollaan nyt kaatamassa kolme kuusta.

K-Supermarketin parkkialueen reunoilta ollaan kaatamassa yhteensä kuusi puuta, kirjaston läheisyydestä kolme sekä Anne Tolvasen kiinteistön rajan tuntumasta kolme. Lisäksi muita parkkialueen reunalla olevia puita hoitoleikataan. Kolmen kaadettavan puun tilalle istutetaan timanttituijia. Maisematyölupapäätös asetettiin julki 2. joulukuuta. Valitusaika on kaksi viikkoa.

Maisematyölupahakemuksen jätti parkkialueen kiinteistöjen omistaja, Kiinteistö Oy Laitilan Kauppakatu 3. Omistaja, jonka vuokralaisena K-Supermarket on, ei halua julkisuuteen kommentoida asiaa, mutta hakemuksessaan hän perustelee lahovaurioisten ja ylisuurten puiden aiheuttavan parkkialueelle pysäköidyille ajoneuvoille likaantumista, mahdollisia naarmuja ja pieniä lommoja oksien irrotessa tuulisessa säässä. Lisäksi perusteluissa todetaan runsaskasvuisten puiden peittävän parkkialueen liikenteen ja liikennemerkkien näkyvyyttä.

Maisematyölupa tarvitaan, kun maisemaa muutetaan asemakaava-alueella

  • Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai vahvistetulla yleiskaava-alueella.
  • Vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin lupaa ei tarvita.
  • Oleelliseksi voidaan katsoa yksikin maisemaa hallitseva puu, toisaalta useankin puun kaataminen tontilta, jossa on paljon puustoa ei välttämättä vaadi lupakäsittelyä.
  • Ennen puiden kaatamista tulee aina ottaa yhteys rakennusvalvontaan joka tapauskohtaisesti harkitsee luvan tarpeen. Faktan lähde: Laitila.fi

Lupamenettely on herättänyt keskustelua

Anne Tolvanen ei ole tyytyväinen maisematyölupa-asian käsittelyyn. Puiden kaadosta Laitilan kaupunki teki yhteensä kaksi maisematyölupapäätöstä, joista ensimmäinen vedettiin pois päätöksen lainvastaisuuden takia. Nyt toinen päätös, kuuden puun kaato, tulee lainvoimaiseksi valitusajan päätyttyä.

Ensimmäisessä maisematyölupapäätöksessä todettiin, että koko Tolvasen pihan näkösuojana toimiva puurivistö eli kahdeksan hopeakuusta kaadetaan, vaikka hakemuksessa lupaa haettiin vain viidelle puulle.

Anne Tolvanen ihmettelee myös kiirettä, jolla asiaa haluttiin marraskuussa eteenpäin. Laitilan rakennustarkastaja Petri Kuusela haki Anne Tolvasen nimeä naapurin kuulemispaperiin torstaina 17. marraskuuta. Tolvanen ei hyväksynyt koko rivin hopeakuusten kaatoa, vaan teki kirjallisen huomautuksen, jossa hän ehdotti parkkipaikalle ulottuvien alaoksien karsimista sekä toivoi, että puiden annetaan jatkaa elämäänsä ja tuoda vehreyttä asfalttiviidakkoon.

Perjantaina 18. marraskuuta kaupungin ilmoitustaululle ilmestyi maisematyölupapäätös, joka oli päivätty keskiviikolle 16. marraskuuta. Päätöksessa luki, että ilmoitus naapureille on tehty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Päätös oli kuitenkin lainvastainen, sillä Tolvaselle asiasta ilmoitettiin paperissa lukeneen päätöspäivämäärän jälkeen.

– Siihen tuli sellainen lapsus. En huomannut päivämäärää, Kuusela kommentoi asiaa.

Syyksi Kuusela kertoo, että Laitilassa on tapana päivätä päätökset keskiviikolle, ja perjantaina ne julkistetaan.

– Valitusaika kuitenkin alkaa julkipanosta, joten en tiedä, onko tästä mitään haittaa, Kuusela sanoo.

Kun Tolvanen nosti asiasta äläkän, asiaa alettiin käsitellä alusta. Kiinteistön omistaja veti pois ensimmäisen maisematyölupahakemuksen.

Puiden kaadosta keskusteltiin paikan päällä kaikkien asianosaisten kesken. Sen jälkeen kiinteistönomistaja teki uuden maisematyölupahakemuksen, jossa oli myös tiedot siitä, mitä kaadettavien puiden tilalle istutetaan.

– Minun nähdäkseni tämä on mennyt tosi hyvin. Olemme kuulleet naapureita, oli katselmus ja olemme ihan Tolvasen mielipiteen mukaan toimineet, Petri Kuusela sanoo.

Anne Tolvanen ja hänen kaverinsa Jukka Gråsten pelkäävät, että esimerkiksi vanhemmat ihmiset eivät osaa pitää puoliaan vastaavanlaisissa tilanteissa. Heitä hämmentää myös se, että puita kaadetaan kyseenalaistamatta, vaikka Laitilassa on parhaillaan meneillään hanke keskustan kehittämiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi.

Laitilan seudun ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Liisa Mutkan mielestä keskustan elävöittämiseksi pitäisi pikemminkin säilyttää isoja puita kuin kaataa.

– Pitääkö luonnon aina väistyä, että saadaan autoille tilaa? Ainako luonto väistyy, kun raha puhuu? hän kysyy.

Mutka esittää yhtenä vaihtoehtona, että puut säilytetään, mutta autoille vaarallisina pidetyt parkkipaikat otetaan pois käytöstä. Autoille on riittävästi tilaa parkkialueella.

– Näissä puissa on aina eliöstöä ja vakiintuneita pesäpaikkoja, Mutka toteaa.