Pyhärannan seurakunnan talous painuu jälleen miinukselle

0
Arkistokuva

Pyhärannan seurakunnan talous painuu ensi vuonna noin 77 000 euroa alijäämäiseksi. Tämä on jo toinen vuosi peräkkäin, kun seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion.

– Jotta seurakunnan toimintaedellytykset on mahdollista turvata talousarviossa, on noudatettava varovaisuusperiaatetta, vaikka tämä tarkoittaa alijäämäistä talousarvioesitystä, vuoden 2023 talousarviossa todetaan.

Varovaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että tuloja ei ole yliarvioitu eikä menoja aliarvioitu. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Pyhärannan kunnan ja seurakunnan yhdessä testamentin kautta saamien kiinteistöjen myynnistä ennakoituja tuloja ei ole laskettu talousarvioon.

Pyhäranta on jo vuodesta 2021 käynyt seurakuntaliitosneuvotteluja naapuriseurakuntien kanssa. Talousarviokirjassa korostetaan, että yhteistyömahdollisuuksien selvittämistä on syytä jatkaa myös vuonna 2023.

– Seurakuntaliitosta voidaan tarkastella positiivisena muutoksena, jonka avulla turvataan seurakunnallinen toiminta ja mahdollistetaan myös monipuolisempia toimintoja, talousarviokirjassa huomautetaan.

Talousarviosta käy ilmi, että Pyhärannassa asuu seurakunnalleen omistautuneita kuntalaisia. Pyhärantalaisista 78 prosenttia on seurakunnan jäseniä, kun valtakunnan tasolla vain 66 prosenttia kuuluu kirkkoon.

Tästä huolimatta niin kunnan kuin seurakunnankin huolenaiheena on laskeva väkiluku. Molemmille julkisyhteisöille se merkitsee pienempiä verotuloja. Pyhärannan seurakunnan talousarviossa tuodaan esiin, että seurakunnan toiminta tulee saattaa taloudellisesti kestävämmälle pohjalle.

Yksi keino kestävämmän talouden rakentamisessa on seurakunnan kiinteistöstrategian luominen.

– Ylläpidettävien kiinteistöjen osalta lähtökohta tulisi aina olla käyttäjän tarpeista lähtöisin.

Myös talousarvion investointiosassa korostetaan kiinteistöstrategian luomisen tärkeyttä. Ensi vuonna seurakunnassa on tarkoitus tehdä muun muassa kirkon kuntotutkimus ja kirkon sekä seurakuntakuntatalon hankesuunnitelmat. Suunnitelmavuosille investointeja ei vielä tässä talousarviossa esitetä, sillä ne riippuvat tehdyistä tutkimuksista ja suunnitelmista.

Pyhärannan kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion viime viikolla. Valtuusto päätti lisätä investointeihin vuosille 2023 ja 2024 kirkon ikkunoiden ennallistamiseen 10 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että ottaa yhteyttä museovirastoon.

Tänä syksynä valittu uusi kirkkovaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 18. tammikuuta.

Uusi kirkkoherra tarvitaan jo helmikuussa

Pyhärannan kirkkovaltuusto esittää tuomiokapitulille kirkkoherran paikan täyttämistä vakinaisesti. Kirkkoherra Riitta Komu on jäämässä eläkkeelle tulevana keväänä.

Pitämättömien lomien vuoksi hänen viimeinen työpäivänsä on 5. helmikuuta.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Heikki Rainion hoitamaan kirkkoherran tehtäviä vuodenvaihteessa sekä tulevana keväänä, kun Komu jää pois töistä.