Pyörätielle Kalantiin ei ole rahoitusta – Varoituskyltit tulossa keväällä

0
Kantatie 43:n piennar on kapea. Kodjalan ja Kalannin kohdalle on tulossa varoituskyltit, joilla muistutetaan tienkäyttäjiä kaikkia osapuolia huomioivasta ajotavasta. Arkistokuva: Teija Uitto

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on keskustellut Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien kanssa kantatien 43 liikenneturvallisuuden parantamisesta Kalannin ja Kodjalan välillä.

– Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet yhteistyössä parantamaan tien liikenneturvallisuutta. Puuttuvan jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on merkittävin liikenneturvallisuutta parantava toimenpide, mutta sen toteuttamista joudutaan vielä odottamaan, Ely-keskus tiedottaa.

Ely-keskuksen mukaan Kalannin ja Kodjalan välillä olevien täristävien tiemerkintöjen kokeiluhanke on tarkoitus päättää siinä vaiheessa, kun tie päällystetään uudelleen. Päällystyksen ajankohdasta ei ole vielä tietoa.

– Kantatie 43 on merkittävä satamaan ja autotehtaalle johtava raskaan liikenteen reitti, jossa kulkee huomattava määrä raskaita ajoneuvoja. Täristävien tiemerkintöjen poiston jälkeenkään pyöräily tienpientareella ei tule olemaan erityisen turvallista.

Tien nopeusrajoitukset on tarkistettu laskemalla aiemmat 100 km/h nopeusrajoitukset 80 km:iin/h. ELY-keskus aikoo tehdä ensi vuonna myös liikenneturvallisuustarkastuksen kantatielle 43 kokonaisuudessaan.

Keskusteluissa Ely-keskus sekä Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungit ovat sitoutuneet osallistumaan väylän toteuttamiseen myöhemmin sovittavalla kustannusjaolla. ELY-keskus kertoo, ettei sillä ole juurikaan rahoitusta alueellisten investointien toteuttamiseen, joten ELY-keskuksen on saatava erillisrahoitusta hankkeen toteuttamiseen.

Pyörätie sisältyy valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) pohjalta tehtyyn Väyläviraston investointiohjelmaan osana maanteiden seudullisten pyöräily-yhteyksien kehittämisteemaa.

– Kehittämisteeman toimenpiteisiin ei ole vielä myönnetty suunniteltua rahoitusta.

Teeman hankkeiden toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti valtion 50 prosentin ja kuntien 50 prosentin kustannusosuutta. Hankkeesta on jo laadittu tiesuunnitelma ja se on parhaillaan hyväksyttävänä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa.

– Tässä vaiheessa tien liikenneturvallisuutta pystytään parantamaan ainoastaan muistuttamalla tienkäyttäjiä kaikki osapuolet huomioivalla ajotavalla. ELY-keskus asentaa keväällä kantatielle 43 Kalannin ja Kodjalan kohdille vastaavanlaiset varoituskyltit kuin on kesällä toteutettu Saaristotielle ja Kustavintielle.