Tutuista ovista palveluihin edelleen – Yksi Suomen suurimmista hallinnollisista muutoksista on lähellä

0
Tutuista ovista päästään jatkossakin palveluihin, vaikka vuodenvaihteessa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) järjestettäviksi, suunnittelija Minna Pohjola, asiakkuusjohtaja Pasi Oksanen, johtava asiantuntija Karoliina Luukkainen, ikääntyneiden palveluiden asiakasohjausjohtaja Salla Lindegren ja sote-palveluiden asiakasohjausjohtaja Jenni Kiviluoto vakuuttavat.

Kati Uusitalo

Kun sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa Varsinais-Suomessa 27:ltä kunnalta hyvinvointialueen hoidettavaksi, asiakkaiden ei tarvitse tehdä itse mitään siirron eteen. Palveluihin mennään samoista ovista kuin ennenkin, niitä hoitavat samat ammattilaiset ja ne jatkuvat asiakkailla keskeytyksettä.

– Jos olet ollut kotihoidon asiakas, ei tarvitse tehdä mitään, vaan kotihoidon työntekijät tulevat sunnuntaina 1. tammikuuta luoksesi ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin, asiakkuusjohtaja Pasi Oksanen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta (Varha) toteaa esimerkiksi.

Myös ajat terveyskeskukseen, neuvolaan tai vaikkapa hammaslääkäriin varataan samoista numeroista kuin tähän asti. Vain puhelinvaihteen numerot muuttuvat, sillä kuntien puhelinvaihteet eivät jatkossa voi automaattisesti kääntää puheluita sote-palveluihin.

– Tavoitteena on turvallinen siirtymä. Jos kaikki menee nappiin, asiakkaat eivät huomaa millään tavalla, että palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueelle.

Jotta siirtymäaikana vältyttäisiin puhelinruuhkilta, Varhassa toivotaan, että asiakkaat eivät lähtisi soittamaan ja varmistamaan jatkuvatko palvelut ja vastaako esimerkiksi terveyskeskuksen tutusta numerosta joku.

– Yhteyttä pitää toki ottaa, jos on palveluntarve.

Muutos on yksi Suomen historian suurimmista hallinnollisista muutoksista. Varhassa tiedetään, että todennäköisesti alkuvaiheessa tulee jonkin verran väliaikaista hidastumista palveluihin pääsyssä tai yhteyden saamisessa niihin.

Pasi Oksanen arvioi, että vaikka esimerkiksi taustajärjestelmiä on testattu, saattaa olla, että kaikkea ei ole huomattu – että jonkin sähköisen lomakkeen reititys ei vaikkapa pelaakaan ja se ei päädy sujuvasti oikealle henkilölle ja oikealle työpöydälle.

– Jos tällaisia tulee, toivomme, että asiakkaat olisivat välittömästi ja matalalla kynnyksellä suoraan yhteydessä meihin, jotta pystytään havaitsemaan, mikä on ongelma ja korjaamaan se.

Ongelmiin on varauduttu muun muassa lisähenkilöstöllä ikääntyneiden asiakasneuvonnassa sekä Varhan puhelinvaihteessa, jotta kaikki mahdolliset puhelut kyetään ottamaan vastaan.

Myös palautteenkäsittelyyn on varattu vuoden alkuun lisähenkilökuntaa, jotta palautetta saadaan ohjattua eteenpäin nopeasti heille, jotka vastaavat juuri kyseisistä asioista ja pystyvät niitä korjaamaan.

Jo nyt toimiville varha.fi -nettisivuille on koottu tietoa hyvinvointialueesta ja sivuja täydennetään koko ajan.

Ikääntyneiden palveluiden asiakasohjausjohtaja Salla Lindegren näkee, että neuvonta ja ohjaus on kaikkien varhalaisten asia.

– Siellä entisen kunnan asiointipisteissä esimerkiksi muistutetaan ihmisille, että hei nyt on alkanut hyvinvointialue ja täältä löytyy yhteystiedot mistä saa ihmisen kiinni, tai että sieltä asiointipisteistä välitetään tietoa, että täällä on ihminen kenelle pitäisi soittaa.

Uudet asiakkaat ohjataan ikääntyneiden palveluissa keskitettyyn asiakas- ja palveluneuvonnan numeroon. Jo palveluasumisen tai kotihoidon asiakkaana oleville tiedotetaan kirjeellä, että palvelut jatkuvat.

Myös palautetta voi hyvinvointialueen palveluista antaa paperilomakkeilla sähköisten kanavien lisäksi. Palauteautomaatteja on lisäksi tulossa kaikille terveysasemille, suun terveydenhuollon, kuntoutuksen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden, laboratorioiden sekä yhteispäivystyksen toimipisteissä.