Heikentynyt taloustilanne ei vielä näy velkaneuvonnassa – Vakka-Suomesta noin 150 asiakasta vuodessa

0
Velkaneuvoja ja asiakas käyvät vastaanotolla tarvittaessa asiakkaan tiliotteet yksityiskohtaisesti läpi.

Katja Kaartinen

Monella on tällä hetkellä huoli omasta taloudellisesta tilanteestaan jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Taloudelliset ongelmat eivät ole kuitenkaan kasvaneet vielä niin suuriksi, että ne näkyisivät tästä alueesta vastaavan Rauman oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnassa.

– Asiakasmäärissä on kuukausitasolla kovasti vaihtelua, joten puhumme mieluummin vuositasosta. Asiakkaita on ollut koko Vakka-Suomen alueelta noin 150 vuodessa, mutta joinakin vuosina enemmän ja toisina vähemmän. Kyse ei kuitenkaan ole vain uusista asiakkaista, koska osan asiaa on voitu jatkaa edellisestä vuodesta. Vuosien 2021 ja 2022 välillä ei ole suurta muutosta, Vakka-Suomen alueen asiakkaiden talous- ja velkaneuvojana toimiva Mari Arvela kertoo.

Arvela muistuttaa, ettei kiristynyt taloustilanne näy aina ensimmäisenä talous- ja velkaneuvonnassa, vaan se näkyy ensin esimerkiksi Kelassa, sosiaalitoimessa, ulosotossa ja maksuhäiriömerkintöjä ylläpitävillä tahoilla.

– Asiakkaat ottavat meihin yleensä yhteyttä pitkäaikaisten taloudellisten vaikeuksien ja velkaongelmien vuoksi, jolloin velkoja on esimerkiksi ulosotossa. Jos velkojen maksamiseen on joku muu ratkaisu kuin niiden maksaminen ulosoton kautta, johtaa meille päin tehty yhteydenotto pidempään asiakkuuteen. Tämä tarkoittaa tarkemman maksukyvyn, varallisuuden ja velkojen selvittelyä, Arvela kuvailee.

Arvelan mukaan joidenkin asiakkaiden kanssa riittää talousneuvonta tai lyhyt asiakkuus, jossa pohditaan toimenpiteitä, joita asiakas voisi tehdä. Samalla sovitaan, milloin asiakkaan kannattaisi ottaa uudelleen yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan. Asiakkaan yhteydenotot perustuvat kuitenkin täysin vapaaehtoisuuteen.

– Asiakkaiden taloudelliset vaikeudet ja velkaongelmat johtuvat useista eri syistä. Ne voivat johtua esimerkiksi maksamattomista arjen laskuista, osamaksuista, pankkilainoista tai pikavipeistä. Velat voivat olla velkojalla, perinnässä tai jo ulosotossa, Arvela sanoo.

Jos asiakkailla on esimerkiksi pikavippejä, useimmiten niiden ottamisen syynä ovat olleet muutokset taloudelliseen tilanteeseen.

– Näitä voivat olla esimerkiksi työttömyys, avo- tai avioero tai puolison kuolema. Myös oma tai läheisen sairastuminen ja erilaiset riippuvuudet voivat johtaa velkaantumiseen. Osalla asiakkaista on päättyneen yritystoiminnan velkoja, Arvela listaa.

Avun tarpeessa voi kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Vakka-Suomea lähimmät oikeusaputoimistot ovat Raumalla ja Turussa. Lisäksi Arvela käy Raumalta Uudessakaupungissa keskimäärin kerran viikossa.

Arvela korostaa, että talous- ja velkaneuvontaan voi ottaa yhteyttä, jos oma tai läheisen taloudellinen tilanne mietityttää tai haluaisi selvittää velkatilannettaan ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Talous- ja velkaneuvonnasta muistutetaan seuraamaan oman talouden hälytysmerkkejä. Yksi tällainen hälytysmerkki voi olla esimerkiksi se, että laskujen eräpäivää joutuu toistuvasti siirtämään.

– Kannattaa ottaa yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan, jos taloushuolet aiheuttavat stressiä ja vaikuttavat jaksamiseen. Laskuihin ja elämiseen ei tulisi ottaa uutta lainaa, eikä pieniäkään hankintoja tulisi tehdä lainarahalla. Velkaa ei tulisi maksaa uudella velalla, sillä se usein vain pahentaa tilannetta, talous- ja velkaneuvonnasta muistutetaan.

Laitilasta velkaneuvontaan Uuteenkaupunkiin tai Raumalle

Teija Uitto

Takavuosina velkaneuvojalla oli vastaanotto myös Laitilassa. Näin ei enää ole, vaan talous- ja velkaneuvoja Mari Arvela kehottaa hakeutumaan Laitilasta neuvontaan Uuteenkaupunkiin tai Raumalle.

– Laitilan asiakkaita palvellaan Uudessakaupungissa, jos asiakkaat toivovat tapaamista. Tapaaminen myös Raumalla on mahdollista.

Tapaamisen sijasta velkaneuvontaa voi saada myös puhelimitse, sähköpostitse, etäyhteydellä tai sähköisen asioinnin kautta.

Arvela kertoo, että palvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille tai yksityisille ammatin- tai elinkeinonharjoittajille, joiden yritystoiminta on pienimuotoista.

– Toki meillä voi asioida yritystoiminnan päätyttyä, jos yritystoiminnasta on jäänyt velkaa.