Kuolinkellot soivat usein – Viime vuonna kuoli eniten laitilalaisia 33 vuoteen

0
Arkkuja on valkoisia, ruskeita ja mustia, eri puulajeja ja puuvilla - tai pellavakankaalla päällystettyjä. Laitilan Kukka- ja Hautauspalvelussa Jaanna Jalonen sopii asioista omaisten kanssa ja hoitaa kukka-asiat, Janne Rinne vastaa hautauspalvelun toimista.

Laitilan kirkonkellot ovat viime aikoina soineet surusanomaa tiheästi. Laitilan seurakunnan mukaan viime vuonna kuoli 112 henkilöä ja tänä vuonna on menehtynyt jo noin kymmenen laitilalalaista.

Tilastokeskuksen tilastot osoittavat, että viime vuonna Laitilassa kuoli eniten ihmisiä 33 vuoteen. Tosin vaihtelevuus on ollut suurta, ja lähes viime vuoden lukemiin tultiin myös vuosina 1991 ja 2017.

–Se on totta, harvinaisen paljon ollut kyllä hautauksia, kertoo puhelimitse Laitilan seurakunnan kirkkoherra Petri Laitinen.

Hän muistelee, että viime vuoden syksynä yhdessä jumalanpalveluksessa luettiin kahdeksan nimeä. Se tarkoittaa kahdeksaa kuollutta yhden viikon aikana.

–Silloin tosiaan oli sellainen jakso, että oli paljon kuolleita. Nyt on kanssa sellainen suma meneillään.

Sama näkemys on Laitilan Kukka ja hautauspalveluissa.

–En enää ole pysynyt laskuissa mukana, kuinka paljon tänä vuonna on ollut hautauksia, useampi kymmenen, kertoo Jaana Jalonen.

Seurakunta – ja hautausalan ammattitutkinnon suorittanut Jalonen tekee yhteistyötä hautauspalveluyrittäjä Janne Rinteen kanssa. Jalonen ottaa kukkakauppansa puolella vastaan omaiset ja sopii järjestelyistä, ja Rinne hoitaa käytännön työt kuten vainajien pukemiset ja kuljetukset.

Välillä kuolleita laitilalaisia on ollut niin paljon, että kylmäsäilytystiloista on ollut puutetta. Laessaaren kappelin tänä vuonna alkavan remontin odotetaan tuovan tilanteeseen parannusta.

–Myös krematoriossa on täyttä, Jalonen kertoo.

Janne Rinteen arvion mukaan noin puolet laitilalaisista vainajista tuhkataan. Tuhkaus tehdään Raumalla Monnan krematoriossa, jota Rauman seurakunta aikoo tänä vuonna laajentaa.

Hautaustoimistoa myös Vehmaalla ja Kalannissa pitävä Janne Rinne kertoo huomanneensa kuolleisuuden nousseen monessa kunnassa rajusti jo vuoden 2021 lopussa.

–Viime vuosi oli kokonaan vilkas, mutta viime syksynä asiasta alettiin vasta puhua, hän kertoo.

Suuri osa kuolleista on ikääntyneitä, mutta tilanteet ovat yksilöllisiä, ja nuorempiakin on joukossa. Kuolleisuuden kasvun on arveltu johtuvan väestön vanhenemisesta. Laitilassa yli 65-vuotiaita oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 1990 reilut 14 prosenttia väkiluvusta, kun nykyisin yli neljännes laitilalaisista on ylittänyt 65 vuoden iän.

Myös koronan vaikutusta, suoraan tai välillisesti, kuolleisuuteen on pohdittu. Lisääntyikö yksinäisyys? Hakeuduttiinko hoitoon liian myöhään?

–Kaikki vaikuttaa kaikkeen, Jalonen sanoo.

Jaana Jalonen on omassa mielessään pohtinut myös sitä, että onko Venäjän hyökkäyssodalla vaikutusta ikäihmisten kuolleisuuteen.

–He ovat nähneet sen kauhean ajan jo ennen. Siinä voi tulla henkinen puoli kyseeseen.

Janne Rinne kertoo koronan jättäneen jälkensä hautajaisiin, joita vietetään aiempaa pienempinä. Myös taloudellisesti tiukentuneet ajat vaikuttavat esimerkiksi arkun valintaan, pitopalvelun käyttöön ja kukkahankintoihin. Viime vuosina myös monet seurakunnat ovat joutuneet tarkastelemaan kulujaan.

–Meidän huolenaihe on, että seurakunnan työntekijöistä säästetään. Jo nyt pienten paikkakuntien seurakunnissa voi mennä jopa pari päivää, ennen kuin saamme vastauksia omaisten kysymyksiin, Jaana Jalonen toteaa.

Kirkkoherra Petri Laitinen kertoo, että kuolleisuuden kasvu on tuskin ohimenevä ilmiö väestön ikääntymisen takia.

–Kirkon ennuste on, että hautaussiunaukset tulevat lisääntymään. Valtakunnallisesti on varauduttu, että tämä tulee jatkumaan lähimmän kymmenen vuoden ajan.

 

 

Pyhärannassa lähes kolmannes väestöstä on yli 65-vuotiaita

Vielä vuonna 1990 Pyhärannan väestöstä vajaa 15 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Tilastokeskuksen luvut osoittavat, että vuonna 2021 eläkeikäisiä oli lähes 30 prosenttia väkiluvusta. Laitilan Sanomien tarkastelussa on Pyhärannasta vuosien 1990-2021 tiedot. Tuoreimmat tilastot väkiluvusta Tilastokeskus julkistaa helmikuun loppupuolella.

On jopa yllättävää, että Pyhärannassa kuolleiden määrä ei ole kasvanut väestön vanhenemisen tahdissa, vaan se on kolmen vuosikymmenen aikana vaihdellut runsaasti. Suurin kuolleiden määrä on vuodelta 1990, jolloin kuoli 35 pyhärantalaista. Vähiten pyhärantalaisia kuoli vuonna 2017, jolloin hautaan laskettiin 13 pyhärantalaista.

Väkiluku on ollut viimeisen 32 vuoden ajan laskeva. 1990-luvun alkuvuosina Pyhärannassa oli noin 2400 asukasta, kun viime vuosina se on painunut alle kahteen tuhanteen.