Liikenteen edunvalvonnassa on kehitettävää

0

Etenkin alemman tieverkon kunto on laskenut jo pitkään ja myös pääväylien kunto on huolestuttava. Laskelmien mukaan tieverkon korjausvelka on jo yli 2 miljardia euroa.

Liikkumisen kulut ovat ennätyskorkeat. Ajoneuvon hinnassa on mukana vero, lisäksi käyttömaksut, vakuutukset, huollot, varaosat, katsastukset ja mahdollinen käyttövoimavero.

Polttoaineiden hinta on kasvussa. Suuri osa hinnasta selittyy verotuksella ja erilaisilla ilmastotoimilla. Mitä enemmän polttoaine maksaa, sen suurempi on verokertymä.

Valtio saa siis suuret tulot. Poliittisten valintojen vuoksi niistä palautuu tienpitoon vain murto-osa, viime vuosina tieverkkomme onkin taantunut kohtuuttomasti.

Liikenteen on oltava turvallista ja sujuvaa jokaiselle, autoilijalle, kevyelle ja raskaalle liikenteelle, sekä joukkoliikenteelle. Väylät tarvitsevat nopeaa kehittämistä ja pikaisia korjaustoimia.

Vakka-Suomen seutukunnan ja Varsinais-Suomen nopeita toimenpiteitä vaativia kohteita ovat ainakin: Vauriokorjaukset mahdollisimman nopeasti, esimerkiksi VT 10. VT 8:n nelikaistaistus Poriin asti. VT 9:n nelikaistaistus ainakin Loimaalle asti. Raision eritasoliittymä (E8 / E18). Kustavin tien kevyenliikenteen väylä. Kustavin tie on osa Saariston rengastietä, eli erittäin suosittu retkeilyreitti. Uusikaupunki-Laitila kevyenliikenteen väylä. Vaaralliset tien ylitykset pitää muuttaa turvallisiksi tien alituksiksi. Kelin mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset

Myös junaliikennettä kannattaa kehittää. Etenkin lähijunareitit Turku-Uusikaupunki ja Turku-Naantali palvelisivat merkittävää asukasmäärää. Näkisinkin ne seutukunnan kärkihankkeina mainittujen tiehankkeiden rinnalla.

Kerättyjä veroja pitää nyt palauttaa maailmanparannuksen sijaan infran ylläpitoon ja kehittämiseen. Hyväkuntoinen ja nykyajan vaatimukset täyttävä tieverkko on välttämättömyys.

Uuden eduskunnan ja hallituksen tulee kuroa korjausvelka kiinni. Liikkumisen kulut on saatava alas, jotta koko Suomi voidaan pitää asuttuna.

Markus Ylis-Junttila

Valtuuston puheenjohtaja, Mynämäki (PS)

Varsinais-Suomen kansanedustajaehdokas