Musiikkiopiston saama valtionosuus kasvanut viime vuosina – Opiston oppilaista puolet on muskarilaisia

0
Arkistokuva: Ari-Matti Ruuska

Vakka-Suomen musiikkiopiston kevätlukukausi käynnistyy ensi maanantaina 9.1. Rehtori Jussi Kauranen kertoo opetustarjonnan jatkuvan monipuolisena ja korkeatasoisena.

Musiikkiopetusta opisto tarjoaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.

– Uuden harrastuksen aloittaminen on nyt erittäin helppoa, koska musiikkiopisto ottaa uusia oppilaita jatkuvan oppilashaun kautta ympäri vuoden. Mahdollisuuksien mukaan otamme jokaiseen osakaskuntaamme kaikkiin soittimiin uusia oppilaita, rehtori kertoo Vakka-opiston tiedotteessa.

Hakemuksen voi tehdä opiston sähköisen järjestelmän kautta. Musiikkiopiston nettisivuilta löytyvät tarkemmin ryhmät ja ilmoittautumisen ohjeet.

– Erityisen hyvät mahdollisuudet on päästä huilu-, harmonikka- ja vaskipuhallinopintoihin. Musiikkiopistossa toimii monta soitin- ja laulumusiikinryhmää, joihin pääsee mukaan matalalla kynnyksellä.

Alle kouluikäisten muskaritoiminnan ytimen muodostaa iltaryhmäopetus, jota on tarjolla Laitilassa, Pyhärannassa ja Uudessakaupungissa eri-ikäisille.

Muskaritoimintaa tarjotaan myös varhaiskasvatuksen kunnallisissa yksiköissä Kustavissa, Laitilassa Apilaniityn päiväkodissa, Pyhärannassa, Uudessakaupungissa ja Vehmaalla. Tämä toiminta alkoi kokeilutoimintana ja on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa osana musiikkiopiston toimintaa.

Musiikkiopistoon pääsee oppilaaksi myös työikäiset ja seniorit. Kaikkiaan Vakka-Suomen musiikkiopistossa on oppilaita 649, joista muskarilaisia on 336.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nostanut neljänä vuonna peräkkäin musiikkiopiston valtionosuustuntimäärää ja viime vuodesta se nousi 350 tuntia.

– Tämä on musiikkiopistolta erittäin iso onnistuminen. Työ, jota olemme määrätietoisesti tehneet vuodesta 2014 lähtien, tuottaa nyt tällaista hedelmää, iloitsee rehtori Jussi Kauranen.

Vahvistettu valtionosuustuntimäärä toimii valtionosuuden laskennallisena perusteena ja tarkoittaa lähes 600 000 euron pottia.

– Kun osakaskunnat panostavat myös lisää euroja nyt alkaneelle vuodelle, niin tällä saadaan toteutettua kuluvana vuonna musiikkiopiston laaja-alainen ja monipuolinen opetustarjonta.