Päivi Salminen valittiin kirjastotoimenjohtajaksi – Uuteen työllisyys- ja maahanmuuttopäällikön virkaan on valittu Eila Pappila

0
Kirjastotoimenjohtajaksi valittu Päivi Salminen on työskennellyt Laitilan kirjastossa jo pidempään kirjastonhoitajana.

Laitilan kirjastotoimenjohtajaksi on valittu filosofian maisteri, Laitilan vt. kirjastotoimenjohtaja Päivi Salminen. Virka tuli avoimeksi, kun kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka jäi eläkkeelle. Salminen on aiemmin työskennellyt Laitilan kirjastossa kirjastonhoitajana.

Kirjastotoimenjohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä kaksi hakemusta, ja Salminen oli ainoa viran kelpoisuusehdon täyttänyt hakija.

SIVISTYSJOHTAJA Susanne Laaksonen perustelee valintaa muun muassa siten, että Salminen on koulutuksensa ja työkokemuksensa avulla osoittanut monipuolista osaamista kirjastoalalla. Lisäksi hän on osoittanut omaavansa erittäin hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Laaksonen kertoo Salmisen myös tuoneen esiin hyvää kehittämisotetta ja valmiutta tarkastella kirjaston palveluita kokonaisuutena.

Viranhoito alkaa 1.1.2023 ja tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Kaupungin työllisyys- ja maahanmuuttopäälliköksi on valittu Eila Pappila

Laitilan kaupungin hiljattain perustettuun työllisyys- ja maahanmuuttopäällikön virkaan on puolestaan valittu Eila Pappila. Hän siirtyy työhön Uudenkaupungin työllisyyspalvelujen esimiehen paikalta.

Auki olleeseen virkaan tuli hakuaikana 10 hakemusta ja haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Valinnan virkaan teki kaupunginjohtaja Lauri Kattelus, jonka kanssa haastattelutyöryhmään kuului hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.

PAPPILAN valintaan vaikutti muun muassa hänen aikaisemmissa tehtävissään hankkimansa käytännön kokemus, monipuolinen osaaminen sekä kokemus esihenkilönä toimimisesta. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri eli hänellä on viranhoitoon soveltuva koulutus.

Työllisyys- ja maahanmuuttopäällikön tehtäväkohtainen kuukausipalkka virkasuhteen alkaessa noin on 3 400 euroa. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö

  • Uusi, hiljattain perustettu Laitilan kaupungin virka
  • Vastaa muun muassa kaupungin työllisyyspalveluiden koordinoinnista ja kehittämisestä sekä asiakas- ja verkostotyöstä
  • Käytännön työ sisältää asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta, yritysyhteistyötä, kuntien välistä yhteistyötä ja uusien toimintatapojen kehittämistä
  • Toimii esimerkiksi esimiesasemassa Palke 5 -yksikössä, linkkinä kaupungin eri toimialoille työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa
  • Vastaa maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien tehtävien hoidosta