Sanna Ryökkynen väittelee tohtoriksi

0
Sanna Ryökkynen tutki väitöskirjatutkimuksessa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opintojen onnistumista tukevia elementtejä. Kuvan ihmiset eivät liity juttuun. Arkistokuva: Mikael Rydenfelt

Laitilassa asunut Sanna Ryökkynen väittelee perjantaina tohtoriksi Helsingin yliopistossa. Kasvatustieteen väitöstutkimuksessaan hän selvitti, mitkä elementit opiskelijoiden kokemusten mukaan vahvistavat heidän opintojensa onnistumista ja osallisuuttaan vaativaa erityistä tukea järjestävässä ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi Ryökkynen tutki opiskelijoiden näkemyksiä hyvän ammatillisen koulutuksen lähtökohdista.

Väitöskirja kokosi yhteen kolme tutkimusta, joiden avulla selvitettiin erityistä tukea ammatillisiin opintoihinsa tarvitsevien opiskelijoiden asemaa ja tarpeita. Tutkimukset osoittivat, että vaativaa erityistä tukea saaneet opiskelijat arvostivat mahdollisuuttaan opiskella, oppia uusia taitoja ja tietoja sekä kasvaa itsenäisemmiksi kansalaisiksi. Ymmärrystä ja tukea tarjoava opetushenkilöstö oli merkittävä tukipilari heidän opintojensa onnistumisessa.

Väitöstutkimus esittää, että opiskelijat ponnistelivat saadakseen tunnustusta. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoille merkitykselliset ihmiset kuvaavat heitä avarakatseisella ja myönteisellä tavalla ja etteivät he tule kohdatuksi vain erityistä tukea tarvitsevina opiskelijoina vaan ihmisinä, joilla on arvokasta osaamista ja toimintakykyä. Sanna Ryökkysen väitöstutkimus peräänkuuluttaa tietoisuuden lisäämistä: opiskelija, jolla on jollain elämänalueella erityisen tuen tarpeita, voi olla ammatillinen huippuosaaja.

Ryökkysen tutkimus rohkaisee opettajia toimimaan muutosagentteina, jotka voisivat tukea opiskelijan lisäksi myös työelämää monimuotoisessa ja yhdenvertaisessa työllistymisessä ja johtamisessa. Väittelijän mukaan pelkkä ymmärtäminen ei riitä maailman muuttamiseksi, vaan tarvitaan taloudellisen kasvun päämääristä ja tehokkuudesta irrallaan olevia koulutuspoliittisia toimenpiteitä ja käytänteitä.

– Tämä tarkoittaa koulujärjestelmää, joka tavoittelee ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä ja ammatillista koulutusta, joka on sitoutunut vastuullisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja vastavuoroiseen tunnustamiseen eli ekososiaaliseen sivistykseen, tiivistelmässä todetaan.