Skeittivaareja puistoon

0

Laitilan virkamiestyöryhmä on etsinyt skeittipuistolle uutta paikkaa, kun aikomus skeittipuiston rakentamisesta Kappelimäen koulun parkkialueelle on ärsyttänyt naapurustoa. Hankkeesta on myös valitettu hallinto-oikeuteen.

Työryhmä esittää nyt uudestaan samaa paikkaa skeittipuistolle. Perusteluna on, että skeittipuisto on lasten ja nuorten käytössä myös kouluaikana ja kerhokäytössä. Kaikkein ratkaisevinta on saavutettavuus. Skeittipuiston pitää olla siellä, missä lapset ja nuoret luontaisesti liikkuvat. Muuten investointi jää turhan vähäiselle käytölle.

Kappelimäen koulun tienoilla asuvia uusi esitys tuskin miellyttää. Naapurustossa pelätään, että idyllisen asuinalueen rauha on skeittipuiston myötä mennyttä.

Skeittipuistolle on varattu tälle vuodelle määräraha. Toivottavasti rakentaminen voi myös alkaa. Muuten voi käydä niin hassusti, että ne skeittipuistosta aloitteen tehneet nuoret ehtivät aikuistua. Se olisi ikävää, kun kukaan ei kuitenkaan skeittipuistoa sinällään vastusta.

Ehkä naapurustossa voitaisiin lähestyä hanketta toisesta näkökulmasta. Kun viime aikoina on noussut huoli lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä, voisiko skeittipuistossa toteuttaa koko kylä kasvattaa -ideaa? Kouluilla on kouluvaareja ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) toiminnassa on kylämummeja ja -vaareja. Voisiko Laitilassa olla skeittivaareja ja -mummeja?

MLL:n mukaan lapset ja nuoret kärsivät eniten yksin olosta ja kavereitten puutteesta. Jos skeittivaarit olisivat luomassa puistoon turvallista ilmapiiriä, ehkä ne ujoimmatkin lapset ja nuoret uskaltaisivat lähteä muiden joukkoon.

Teija Uitto