Tulevaisuuden Laitila – elinvoimainen edelläkävijä

0

Riikka Saarela

Vuodenvaihde toi suuria muutoksia sekä Laitilan kaupungille että muille Suomen kunnille ja kaupungeille. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille haastaa kuntia pohtimaan merkitystään ja rooliaan uudella tavalla. Uusi kunta on hyvinvoinnin ja elinvoiman tuottaja ja mahdollistaja.

Kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli korostuvat maakuntien perustamisen myötä. Kunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat jatkossa muun muassa sivistystoimen alaan sekä maankäyttöön, kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvät asiat. Peruspalveluiden pitää olla hyvässä kunnossa. Näiden lisäksi elinvoimaisuus haastaa kuntaa huolehtimaan pito- ja vetovoimatekijöistä ja -palveluista.

Laitilan kaupungin tehtävistä tärkeimpiä on hyvän perus- ja jatkokoulutuksen mahdollistaminen kaikille. Koulutyötä pitää tukea asianmukaisissa tiloissa, parasta opetusta tukemalla, takaamalla lapsille ja nuorille häiriötön opetus turvallisessa ympäristössä. Resurssien oikea kohdistaminen ja reipas epäkohtiin puuttuminen ajoissa ja ennakoiden on kaupungin tehtävä, jotta lapset oppivat ja kehittyvät onnellisiksi ja tasapainoisiksi nuoriksi ja aikuisiksi.

Toinen painopistealue on elinvoiman edelleen kehittäminen ja erilaisten yritysmuotojen tukeminen nopeilla ja tehokkailla päätöksillä. Laitilan maine yritysmyönteisenä ja kehittyvänä paikkana pitää säilyä ja vahvistua. Laitilan pitää olla proaktiivinen uuden edessä, ei jarruna vaan uusia etsivä ja vahvat kontaktit tarjoava kunta.

Kolmas aina ajankohtainen asia on Laitilan kaupungin edunvalvonta. Tiivis yhteistyö uuden Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eli Varhan kanssa sekä aktiivinen yhteydenpito tie- ja risteysratkaisuja sekä ylikunnallisia ratkaisuja ja kustannuksia silmällä pitäen on ensiarvoisen tärkeää.

Miten Laitila sitten huolehtii siitä, että nykyiset kaupunkilaiset ja yritykset kokevat paikan omakseen ja näkevät sen tarjoamat mahdollisuudet laadukkaaseen elämään ja kannattavan yritystoimintaan. Miten erottua muista ja olla houkutteleva paikka myös uusille tulijoille.

Tarvitaan rohkeita päätöksiä ja innovatiivista otetta, jotta Laitila kehittyy ja pysyy elinvoimaisena kaupunkina. Laitilassa on kykyä sopeutua yhteiskunnan muutoksiin, olla mukana muutoksessa ja jopa luomassa uusia tapoja toimia, tämä on nähty esimerkiksi Ukrainan kriisin myötä tehdyissä toimissa.

Kuntien tehtävien uusjaossa on meillä nyt mahdollisuus keskittyä kapeampaan kenttään mutta entistä paremmin ja tehokkaammin, siitä pitää ottaa koppi ja omaksua uusi tilanne nopeasti.

Kirjoittaja on Laitilan kaupunginhallituksen jäsen.