Yksilöllistä tukea matkalla Sinne!– Laitilan Nuorisoverstaan hanke auttanut tähän mennessä jo liki 30 nuorta

0
Sinne! -hankkeessa yksilöllinen tuki voi projektipäällikkö Markus Lehtosen mukaan tarkoittaa vaikka mopon entisöintiä.

Laitilan Nuorisoverstaan Sinne! -hankkeessa on autettu jo liki 30 nuorta opiskeluihin tai työelämään siirtymiseen liittyvissä haasteissa. Hankkeen kohderyhmää ovat 16–29-vuotiaat nuoret.

– Ideana on tarjota yksilöllistä ja omannäköistä tukea sitä tarvitseville nuorille, hankkeen projektipäällikkö Markus Lehtonen kertoo.

Hankkeessa mukana olevista nuorista joku suorittaa lukio-opintoja, toinen löysi oppisopimuskoulutuksen kautta töitä ja kolmas suorittaa ammattiopintojen yhteisiä tutkinnon osia (YTO) sovelletusti samalla kun työskentelee puuverstaalla. Erään nuoren kohdalla yksilöllinen tuki tarkoittaa mopon entisöintiprojektia.

– Toimintaa ei kuitenkaan ole rajattu yksistään tänne puuverstaalle vaan tämä on koko Nuorisoverstaan hanke, puuverstaasta vastaava Lehtonen täsmentää.

Sinne-hanke on jatkumoa Nuorten reitti -hankkeelle, joka päättyi vuonna 2021. Erona edelliseen hankkeeseen Sinne -hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat yritysten lisäksi oppilaitokset, jotka voivat olla hankkeen tiimoilta yhteydessä mikäli huomaavat, että jollain opiskelijalla on vaikeuksia opintojen etenemisen kanssa.

Esimerkiksi koulujen suuret ryhmäkoot aiheuttavat sen, että nämä jäävät jälkeen opinnoissaan. Opintoja Sinne -hankkeessa voidaan tukea esimerkiksi kannustamalla tekemään sovittuja tehtäviä ja muistuttamalla tehtävien palautuspäivämääristä.

Nuori voi myös itse hakeutua hankkeen piiriin.

– Osa nuorista on tullut mukaan tilanteessa, jossa opinnot on jo suoritettu, mutta nuori ei oikein keksi, mitä tehdä seuraavaksi.

Työtä etsivälle tarjotaan tukea työn etsintään.

– Katselemme ja seuraamme yhdessä avoimia työpaikkoja. Tuen avulla nuori voi päästä hyvin eteenpäin.

Oppivelvollisuuden laajeneminen 16 vuodesta 18 vuoteen on lisännyt Sinne -hankkeessa annettavien kaltaisten yksilöllisten tukitoimien tarvetta. Jos opintojen kanssa on ollut haasteita jo peruskoulussa, vaikeudet eivät katoa toisen asteen opinnoissa.

Toiset nuoret tarvitsevat myös enemmän aikaa miettiä, mitä tulevaisuudeltaan haluavat.

– Lukio antaa hyvää miettimisaikaa, mutta sitä tarvitsisivat sellaisetkin, jotka eivät lukioon hakeudu. Jo puolen vuoden miettimisaika voi joillain nuorella selkeyttää ajatuksia tulevaisuudesta.

Lehtonen iloitsee, että Sinne-hanke sai rahoituksen kolmeksi vuodeksi. Vaikkei hankkeen pidentyminen välttämättä näy suoraan siinä mukana oleville nuorille, hankkeen työntekijöille se tarjoaa paremman mahdollisuuden keskittyä itse työhön raportoinnin sijaan.

Sinne- ja Nuorten reitti -hankkeiden myötä on tosin huomauttu myös, että nuorten tarve yksilölliselle tuelle ei ole ohimenevää, minkä vuoksi myös jatkuvalle rahoitukselle olisi tarvetta.

Sinne -hanke jatkuu vuoden 2024 heinäkuun loppuun asti.