Aluevaltuustolle uusi varapuheenjohtaja

0
Varhan palvelustrategia tulee valtuuston käsittelyyn syksyllä.

Laura Kaarniharju vaihtoi kuun alussa valtuustoryhmää ja pyysi eroa aluevaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävästä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jyrki Alastalo (ps.). Kaarniharju pyysi eroa myös järjestämisjaoston varajäsenen tehtävästä, jossa hän toimi Heikki Tammisen henkilökohtaisena varajäsenenä. Tammisen uudeksi varajäseneksi valittiin Sanna Paasikivi.

Aluevaltuusto totesi Jaakko Lindforsin (vas.) luottamustoimen valtuutettuna päättyneeksi kotikunnan vaihduttua Varsinais-Suomen ulkopuolelle. Lindforsin eronpyynnön seurauksena puheenjohtaja kutsui valtuutetuksi Vasemmistoliiton ensimmäisen varavaltuutetun Katri Kapasen.

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi aluevaltuustolle palvelustrategian valmistelun käynnistymisestä. Lähtökohtana on se, että Varsinais-Suomen väestö kasvaa ja vanhenee, asukkaiden sosioekonominen asema on hieman Suomen keskimääräistä tilannetta parempi ja väestö hieman terveempää.

Ikääntyneiden palveluketjun ratkaiseminen on strategiassa keskeisessä asemassa.

– Meidän on luotava tehokas toimintamalli ja parannettava ikääntyvien toimintakykyä.

Martikainen muistutti, että Varsinais-Suomi kuuluu niihin hyvinvointialueisiin, joiden asukasluku kasvaa. Kasvu keskittyy Turun kaupunkiseudulle.