Kahteen uuteen jaostoon valittiin jäsenet – Tarkastuslautakunnan kokoonpano muuttui

0
Arkistokuva

Laitilan kahteen uuteen luottamuselimeen, elinvoimajaostoon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostoon, on kumpaankin nimetty seitsemänhenkinen jäsenistö varajäsenineen.

Jaostojen perustaminen liittyy sekä kaupungin organisaatiouudistukseen että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen, jonka myötä kunnista siirtyi koko sote-sektori hyvinvointialueiden vastuulle ja Laitilasta katosi muun muassa sosiaali- ja terveysvaliokunta.

Laitilassa on painetta vahvistaa elinvoimapolitiikkaa entisestään ja tehtävää tukee nyt perustettu elinvoimajaosto. Lisäksi moni kunta pohtii nyt ponnekkaasti erilaisia keinoja ylläpitää ja lisätä kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

JAOSTOJEN kokoonpanoehdotukset tuotiin maanantaina kaupunginvaltuustolle, joka hyväksyi esitykset sellaisenaan.

Jaostojen jäsenistöstä oli käyty kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusiston (kesk.) johdolla valtuustoryhmien kanssa neuvottelut, joiden Kuusisto kiitteli sujuneen jouhevasti ja hyvässä hengessä.

Kumpikin jaosto on kaupunginhallituksen alainen.

Kaikki valinnat tehtiin valtuuston jäljellä olevan toimikauden loppuun saakka eli 31.5.2025 asti.

 

Jukka Alkio valittiin uuden elinvoimajaoston puheenjohtajaksi.

ELINVOIMAJAOSTOON nimettiin (suluissa ensin valitun puolue tai ryhmä ja sen jälkeen hänen henkilökohtainen varajäsenensä) puheenjohtajaksi Jukka Alkio (kesk.) (Pertti Kerttula) ja varapuheenjohtajaksi Virve Aho (kok.) (Pauliina Haijanen). Jäseniksi valittiin Santeri Laaksonen (kesk.) (Tuomas Vuorio), Sari Lukkala (kesk.) (Elina Sukari), Pertti Pokki (sd.) (Jari Kiveinen), Juha Raittinen (Laitilan puolesta) (Janne Kuusisto) sekä Riikka Saarela (kesk.) (Veera Kiveinen).

 

Hanna Lahtonen valittiin puheenjohtajaksi uuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostoon.

HYVINVOINNIN ja terveyden edistäminen jaostoon nimettiin puheenjohtajaksi Hanna Lahtonen (sd.) (Paula Elo) ja varapuheenjohtajaksi Nina Arokoivu (Laitilan puolesta) (Henri Aitakari). Jäseniksi puolestaan valittiin Ilpo Haalisto (kok.) (Jarkko Kupiainen), Juha Kiviö (kesk.) (Mika Kinnala), Markku Lähteenmäki (kesk.) (Oskari Pilppula), Pauliina Uusikartano (kesk.) (Katri Jalonen) sekä Susanna Saari (kesk.) (Katri Viherjälaakso).

LISÄKSI kaupunginvaltuusto myönsi uuteen elinvoimajaostoon valitulle Pertti Pokille (sd.) hänen hakemansa eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta. Pokin tilalle tarkastuslautakuntaan ja sen varapuheenjohtajaksi nousee Seppo Lehtola (sd.).