Kaupunki palkkaa viestintäasiantuntijan

0
Laitila on päättänyt palkata viestintäasiantuntijan.

Laitilan kaupunki aikoo palkata viestintäasiantuntijan, jonka tehtävänä on esimerkiksi kehittää viestintää yhteistyössä organisaation kanssa sekä tiedottaa päätöksistä ja kaupungin muista asioista. Lisäksi viestintäasiantuntijan toimenkuvaan kuuluu kehittää markkinointiviestintää kaupunginjohtajan ja elinvoimapäällikön kanssa sekä ohjeistaa ja opastaa viestintätehtävissä organisaation sisällä.

Kaupungin tavoitteena on vahvistaa kaupungin viestintää ja viestintäosaamista.

LAITILAN kaupunginhallitus päätti maanantaina perustaa vakituisen viestintäasiantuntijan toimen. Laitilan kaupungilla ei ole ollut vastaavaa vakanssia aiemmin. Hallitus myönsi myös täyttöluvan tehtävään. Päätöksen mukaan viestintäasiantuntijan tehtäväkohtainen kuukausipalkka on vajaat 3 050 euroa.

Viestintäasiantuntijan toimi aiotaan hoitaa hallintotoimen sisäisillä tehtäväkuvamuutoksilla, eli hallintotoimessa jo työskentelevä henkilö alkaa vastata myös viestintäasiantuntijan tehtävästä. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaan tähän aiotaan varata 0,5 henkilötyövuoden suuruinen resurssi eli valittava henkilö tekee viestintäasiantuntijan työtä osa-aikaisesti noin puolet työajastaan.