Laitilalle vuodessa 1,9 miljoonan euron vuokratulot hyvinvointialueelta

0
Arkistokuva

Laitilan kaupunki ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue [Varha] ovat neuvotelleet viime syksyn ja kuluvan alkuvuoden aikana hyvinvointialueelle vuokralle siirtyvien kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrien suuruudesta sekä vuokrauksen ehdoista ja vastuunjaosta.

Nyt Laitilan kaupunginhallitus on hyväksynyt Varhalle vuokrattujen tilojen sopimukset.

“hyvinvointialueet ovat vuokranneet 1.1. alkaen kunnilta tilat, joissa tuotetaan mm. sosiaali- ja terveyspalveluja.”

Sopimusten mukaan kaupunki saa vuokratuloina noin 1,9 miljoonaa euroa vuodessa eli reilut 160 000 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi terveyskeskuksen tilojen vuokratulo on reilut 66 000 euroa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelut ovat tämän vuoden alusta alkaen kuuluneet hyvinvointialueiden vastuulle. Niinpä hyvinvointialueet ovat vuokranneet 1.1.2023 alkaen kunnilta ne tilat, joissa tuotetaan muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluja.

Vuokra-aika päättyy 31.12.2025, ellei vuokralainen ilmoita vuokranantajalle pidentävänsä vuokra-aikaa vuodella ja tällöin vuokrasopimus päättyy 31.12.2026.

Hyvinvointialueet vasta alkavat kartoittaa kunnilta vuokraamiaan tiloja, eikä esimerkiksi Varsinais-Suomessa ole toistaiseksi tehty päätöksiä sen suhteen, mitä tiloja Varha haluaisi pidemmälle vuokra-ajalle.

“vuokrattavia tiloja löytyy muun muassa päiväkodeista, kouluista, kaupungintalolta sekä kouluilta.”

Trellum Oy on jo aiemmin määrittänyt Laitilan kaupungin toimeksiantona muun muassa nyt vuokralle annettujen rakennusten arvot sekä sisäisesti perittyjen vuokrien perustan. Sama laskentamalli, joka on toiminut jo usean vuoden ajan kaupungin sisäisten vuokrien lähtöaineistona, on pohjana myös Varhalta perittävissä vuokrissa.

Hyvinvointialue vuokraa samaan aikaan valtavan määrän kiinteistöjä eri puolilta maakuntaa, joten sillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa vuokrakauden alussa esimerkiksi vuokraamiensa tilojen kuntotarkastuksia tai vaikkapa tarkastelua siitä, vastaavatko vuokrasopimuksessa eritellyt tilat laajuudeltaan käytössä olevia tiloja.

Niinpä Varhalla on sopimuksen mukaan muun muassa oikeus avata vuokrasopimus 12 kuukauden sisällä sopimuksen allekirjoitushetkestä uuden vuokran määrittämistä varten, mikäli kiinteistössä on merkittäviä puutteita esimerkiksi kunto- tai turvallisuusasioissa, tai mikäli vuokrattavien tilojen laajuus ei vastaa käytössä olevia tiloja.

Vuokrattavia tiloja ovat muun muassa Kaukolankoti ja lisäksi vuokrattavia tiloja löytyy muun muassa päiväkodeista, kouluista, kaupungintalolta, päiväkodeista sekä kouluilta.