Laitilassa asuu satoja ukrainalaisia ja suuri osa heistä voi anoa pian kotikuntaoikeutta

0
Laitilan kukkovaakuna voi olla pian lukuisten Ukrainan sotaa paenneiden kotikuntasymboli. Suuri osa Laitilassa asuvista ukrainalaisista voi hakea kotikuntaoikeutta tänä vuonna. Kuva: Riitta Salmi

Laitilan kaupunki on päivittänyt vuonna 2016 Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa solmimansa sopimuksen pakolaisten vastaanoton järjestämisestä sekä kustannusten korvaamisesta.

Sopimuksen uusiminen on tarpeen, sillä tämän vuoden alusta tuli voimaan uusi kotouttamislaki. Lisäksi laki kotoutumisen edistämisestä muuttuu 1.3. alkaen olennaisella tavalla eli kotikunnan ja tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset siirtyvät pakolaisten vastaanoton piiriin, minkä jälkeen kunnat voivat saada pakolaisten vastaanoton korvauksia.

Kunnille on laissa määritelty vastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta sekä palveluiden järjestämisestä paikallistasolla.

“Laitilan kaupungin ja Ely-keskuksen aiemmassa sopimuksessa on määritelty, että Laitila vastaanottaisi kymmenen pakolaista vuosittain.”

KUNNAN tulee laatia kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Maahanmuuttajista aiheutuneiden kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunnan kotouttamisohjelma on valmis kesäkuun loppuun mennessä.

Kotouttamisohjelma on paikallistason suunnitelma esimerkiksi siitä, miten kunnan yleiset palvelut järjestetään maahanmuuttaneille soveltuvina ja miten kotoutumista edistävät toimenpiteet järjestetään.

“Kaupungin arvion mukaan Laitilassa on tätä nykyä noin 300 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista.”

LAITILAN kaupungin ja Ely-keskuksen aiemmassa sopimuksessa on määritelty, että Laitila vastaanottaisi kymmenen pakolaista vuosittain.

Ely-keskus esittää tämän määrän pitämistä ennallaan, mutta tietyin varauksin: Laitilaan on saapunut sotaa paenneita ukrainalaisia paljon suhteessa kaupungin asukaslukuun, eikä Ely-keskus esitä Laitilaan sijoitettavaksi vuoden 2023 aikana muita pakolaisia.

Kaupungin arvion mukaan Laitilassa on tätä nykyä noin 300 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista.

“Kotikunnan myötä saa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin Suomessa vakituisesti asuvilla.”

UKRAINASTA tulleet ovat olleet erilaisessa asemassa kuin pakolaiset tavallisesti.

Ukrainalaisilla on muun muassa oikeus oleskella Suomessa 90 päivää viisumivapaasti ilman oleskelulupaa ja Ukrainasta saapuva voi saada oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella vuodeksi.

Laitilan solmimassa sopimuksessa ei ole määritelty kuntakohtaisia lukumääriä tilapäistä suojelua saavien osalta. Laitila varautuu siis siihen, että täällä asuvat ukrainalaiset hakevat uutta kotikuntaa ja jäävät asumaan Laitilaan, ainakin toistaiseksi.

SUURELLA osalla Laitilassa asuvista ukrainalaisista on mahdollisuus hakea kotikuntaa Suomesta tämän vuoden aikana. Kotikuntaoikeus edellyttää esimerkiksi vuoden kestänyttä asumista Suomessa sekä vuoden voimassa ollutta tilapäisen suojelun lupaa.

Kotikunnan myötä saa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin Suomessa vakituisesti asuvilla ja on esimerkiksi kaikille kuntalaisille tarkoitettujen palveluiden piirissä.

Kotikunta Suomessa ei ole este, vaikka suunnitelmissa olisikin palata myöhemmin takaisin Ukrainaan.