Mitä kuntalaisten on lupa odottaa huomiselta?

0

Jukka Alkio

Meillä Laitilassa on vuosikymmenten aikana rakennettu hienolla tavalla ja yhteistyöllä sitä arjen ympäristöä, jossa elämme ja josta saamme nauttia. Meillä on yritykset, tuotantoa ja työpaikkoja sekä kaupungin omaa palvelutuotantoa. Voimme luottaa toimiviin terveys- ja vanhuspalveluihin, opetukseen, vapaa-ajan palveluihin ja yhdyskuntatekniikan hoitoon.

Entä mitä laitilalaiset odottavat jatkossa kun kaupungin palvelusortimentti muuttuu. Sote-palvelut ja pelastustoimi siirtyivät maakunnan hyvinvointialueelle.

Ne luvattiin säilyttää edelleen lähipalveluina. Tätä on lupa odottaakin.

Opetus- ja vapaa-ajan palvelumme ovat toimivia, emmekä ehkä tunnista niihin välitöntä uhkaa. Koulutukseen sisältyvät meillä varhaiskasvatus, perusopetus, lukio sekä ammatillinen keskiasteen koulutus Laitilassa osin omistamamme Winnovan toimesta. Ne muodostavat jatkossa valtaosan meidän niin sanotuista elinvoima- ja hyvinvointipalveluista.

Valtion talouden haasteet tulevat mitä todennäköisesti heijastumaan myös kuntiin. Kuntien valtionosuuksiin puuttuminen, kuntauudistuksen esille otto ja eräät muut keinot ovat perinteisesti kohdistuneen uhiksi kunnille. Meidän onkin haettava jatkuvasti keinoja pysyäksemme kehityksessä mukana, vaihtoehtoja tuskin on.

Opetukseen ja koulutukseen on meillä Laitilassa kiinnitettävä mielestäni entistä enemmän huomiota. Vain riittävä syntyvyys ja muuttovoitto tuovat kouluillemme jatkuvuutta.

Uudet asemakaavahankkeemme ja kylien kehittämishanke voivat antaa mahdollisuuksia myönteiselle väestönkehitykselle ja uusien oppilaiden tulolle. Meidän tulee nyt kiinnittää vakava huomio keskiasteen koulutuksen, toisin sanoen lukion ja ammatillisen koulutuksen pysyvyyteen ja kehittämiseen Laitilassa.

Nykyinen oppilasmäärän kehitys ja oppimisympäristöt eivät takaa lukion ja Winnovan opetuksen pysyvyyttä. Esille onkin noussut niiden tiivis toiminnallinen yhteistyömahdollisuus, mikä toisi uutta ja edistyksellistä sisältöä koko keskiasteen koulutukseemme ja ennen kaikkea turvaa sen pysyvyyteen.

Tämä on tärkeä viesti ei yksin nuorille vaan myös yrityksille. Monille meidän ja lähiseudun yrityksille Winnovan koulutuspalvelut ovat jopa elinehto.

Yhteistyöhanke tulee vaatimaan myös investointeja, jotta voidaan luoda uutta ja vetovoimaista oppimisympäristöä. Kuntalaiset voivat tällöin odottaa jatkoa ja pysyvyyttä omalle lukio- ja ammatilliselle koulutukselle Laitilassa. Tästä saamme toivottavasti lähiaikoina uutta kerrottavaa.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.