Pyhärannan kunnanvirastossa enää neljä – Laitilalaisesta Olli Lahtosesta tuli yllättäen Pyhärannan vs. kunnanjohtaja

0
Pyhärannan kunnanvirasto muutti vuoden alussa Ihodeen Saint Gobainin lasitehtaan tiloihin. Olli Lahtosella on virastossa vain kolme työkaveria, mutta talossa työskentelee myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen työntekijöitä.

Pyhäranta on yllätysten kunta. Näin voisi tämänhetkisen tilanteen kiteyttää. Vielä vuodenvaihteessa Pyhärannan kunnanvirastossa oli seitsemän työntekijää, nyt kunnan asioita pyörittää neljä ihmistä.

Laitilassa asuvasta rakennustarkastaja Olli Lahtosesta tuli tiistaina vs. kunnanjohtaja, kun aiempi vs. kunnanjohtaja Merja Koski jätti tehtävänsä maanantaina, eikä kunnassa ole enää talous- ja hallintojohtajaa.

– Haastattelemme 23.2. talous- ja hallintojohtajan sijaisen. Myös ympäryskunnalta on luvattu apua, jos tarvitsemme, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Nurmi (yp.) kertoo tilanteesta.

Myös toinen hallintosihteerin toimi on ilman tekijää.

Lahtosta tilanne ei stressaa, vaikka kunnanjohtajan sijaisuus tuli eteen vähän yllättäen, eikä hän ole toiminut aiemmin kunnanjohtajan sijaisena. Mies on toiminut Pyhärannan rakennustarkastajana parikymmentä vuotta.

Pienen kunnan etuna on, että kunnanvirastossa työskentelevillä on kaikilla laaja-alainen tietämys kunnan asioista.

– Tukea saa myös kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajalta. Ei tässä mitään hätää ole. Tilinpäätös on juuri tekeillä, mutta sitä laaditaan tiiviissä yhteistyössä Sarastian kanssa, Lahtonen toteaa rauhallisesti.

Pyhärannassa on ollut tuulista, niin virkatehtävissä kuin poliittisellakin kentällä. Lahtonen sanoo, että aina silti on hakijoita tullut virkoihin ja niin hän uskoo, että tulee nytkin.

– Ei tämä tilanne aivan tavaton ole. Kyllähän sitä kunnasta voi lähteä yhtä aikaa 2–3 ihmistä, hän kuittaa.

Vuonna 2018 Pyhärannasta lähtivät peräkkäin kunnanjohtaja ja operatiivinen johtaja. Silloin kunnanjohtajan sijaisuuden hoiti operatiivisen johtajan sijainen.

Lahtonen arvelee, ettei hänen sijaisuutensa kestä pitkään, vaan kunta lähtee nopeasti täyttämään avoimia virkoja.

– Ensi viikolla valtuusto hyväksyy kunnanjohtajan kelpoisuusehdot.

Hän uskoo, ettei kunnassa jäädä nyt odottelemaan hallinto-oikeuden ratkaisua entisen vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön irtisanomisesta.

– Eiköhän ratkaisua haeta tilanteeseen, hän sanoo luottavaisena.

Mikä Pyhärantaa riepoo?

Miksi virkamiehet lähtevät ja kuntaan kaivataan selvitysmiestä?

Jyrki Nurmi (yp.), kunnanhallituksen puheenjohtaja:

– Pienen kunnan hyödyksi ja haitaksi koituu tiivis yhteistyö viranhaltijoiden kanssa. Välillä asiat voi mennä hiukan sekaisin, mutta loppu viimeksi viranhaltijat sekä luottamushenkilöt osaavat vetää rajan poliittisen ja operatiivisen toimen välille.

– En koe tilannetta tuulisena, koko kunnan historian aikana yksi kunnanjohtaja on irtisanottu, muut viranhaltijat ovat tehneet itse päätöksensä ja siirtyneet sillä hetkellä paremmalta tuntuvan työn perässä, tai eläköityneen. Pienenä kuntana olemme olleet pongahduslauta nuoremmille työntekijöille ja tulemme mahdollisesti jatkossakin olemaan.

– Olemme ottaneet valtiovarainministeriöön jo yhteyttä, ei meillä kuulemma puhelimitse tavoitetun henkilön mukaan ole vielä mitään tarvetta ohjaukseen. Totta kai otamme ohjauksen vastaan, jos se katsotaan ministeriön puolelta aiheelliseksi.

Sinikka Pirttinokka (kok.), kunnanhallituksen jäsen:

– On hyvä, että Merja Koski toi esille asian, joka on jatkunut Pyhärannassa vuosia. Ongelma on juuri tämä, luottamushenkilöitten ja virkamiesten roolit ovat sekoittuneet.

– Näen selvitysmiehen tarttumisen asioihin Pyhärannassa nyt välttämättömäksi. Taloudellisen tilanteen lisäksi erityisesti hallinnolliset epäselvyydet tulee selvittää.

– Jos yhteisiä pelisääntöjä ja johdonmukaisuutta ei ryhmiltä löydy, eikä luottamushenkilöiden johdon käytös muutu, on parasta liittyä isompaan kuntaan, jolloin meidän päätöksentekomme saataisiin oikeille raiteille.

Maija Junkola-Lehtonen (kok.):

– Vaihtuvuus on ollut poikkeuksellisen suurta ja lähteneitä tulisi kuulla. Työsuojelupiiri voisi olla oikea taho selvittämään asiaa. Vastaavasti myös luottamushenkilöihin on kohdistunut epäasiallista kommentointia. Asioita hoidetaan jatkuvasti ohi virallisen päätöksenteon.

– Nyt tarvitaan ulkopuolinen arvioija tilanteen selvittämiseksi niin hallinnon kuin taloudellisen tilanteen osalta. Liian paljon sekaannuksia valmistelussa ja päätöksenteossa.

– Luottamushenkilöjohdon ja kaikkien luottamushenkilöiden tulee ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa. Luottamushenkilöt päättävät veronmaksajien palveluista ja verorahojen käytöstä sekä riittävyydestä.

Laitilan Sanomat pyysi kommenttia sähköpostitse myös valtuuston puheenjohtaja Miikka Roosilta, mutta hän ei vastannut dead lineen mennessä.