Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan tulos odotusten mukainen

0
Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan toimitusjohtaja Ossi Öhman ja liiketoimintajohtaja Nelli Vallamo kertoivat vuoden 2022 tulostiedotteen yhteydessä pankin liiketoiminnan suotuisista tulevaisuudennäkymistä.

Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan liiketoiminnan kehitys jatkoi nousujohteisena vuoden 2022 aikana huolimatta loppuvuotta kohti synkentyneistä talouden yleisistä näkymistä.

Pankki avasi viime vuoden aikana kaksi uutta konttoria: Rauman konttorin kauppakeskus Wänniin toukokuussa ja Turun konttorin joulukuussa kaupungin ydinkeskustaan Kristiinankadun ja Linnankadun kulmaan.

– Vuosi 2022 oli pankillemme tulevaisuuden menestysedellytysten rakentamisen ja merkittävien investointien vuosi. Panostuksemme uusiin konttoreihin Raumalla ja Turussa tarkoittavat sitä, että pystymme jatkossa tarjoamaan asiakaslähtöisiä pankkipalveluitamme entistä laajemmalla alueella entistä suuremmalle asiakasjoukolle. Kun volyymien kasvu vahvistaa tulevina vuosina myös liiketoimintamme tuloksellisuutta, tarkoittaa se meillä säästöpankissa sitä, että pystymme samalla olemaan yhä paremmin asiakkaidemme ja toimintaympäristömme taloudellisen hyvinvoinnin tukena, kertoo toimitusjohtaja Ossi Öhman .

Pankin kaikki keskeiset liiketoimintavolyymit kasvoivat vuoden aikana, ja asiakasmäärä kohosi lähes 12 000 asiakkaaseen.

Uusiin toimitiloihin ja niiden henkilöstöön kohdistuneet satsaukset näkyivät suunnitellusti pankin liikevoiton tason lyhytaikaisena notkahduksena. Pankin mukaan nämä investoinnit vahvistavat liiketoiminnan tuottojen kasvua tulevina vuosina.

Pankin korkokate vahvistui vuoden mittaan myös yleisen korkotason nousun myötä, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan kuluvan vuoden aikana. Arvion mukaan pankin liikevoitto vuodelta 2023 muodostuu huomattavasti vertailuvuotta suuremmaksi.

Geopoliittinen tilanne, inflaatiohuolet ja nopeasti kohonnut korkotaso tekevät talouden lähikuukausista haasteellisia.

– Kesää kohti mentäessä uskon sekä asuntokaupan että yritysten investointikysynnän piristymiseen – liiketoimintamme viime viikkojen kehityksen perusteella ensimmäisiä signaaleja siitä on jo nähtävissä. Pankkimme vakavaraisuus on joka tapauksessa huomattavan vahvalla tasolla, joten se antaa meille niin kykyä olla vastaamassa sekä henkilö- että yritysasiakkaidemme kaikkiin rahoitustarpeisiin, kuin toisaalta turvaa, jos epävarmat ajat taloudessa jostain syystä jatkuisivatkin odotettua pidempään, toteaa Öhman.

Kohonneiden asiakasmäärien siivittämänä neuvotteluissa käyneiden asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaava NPS-indeksin lukema 83,40 kohosi uudelle ennätystasolle.

– Pankkimme liiketoiminnan kehityksessä vuodelta 2022 on monia ilonaiheita, mutta neuvottelussa käyneiden asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaavan NPS-indeksin nousu valmiiksi korkealta lähtötasolta uusiin huippulukemiin on ilman muuta yksi tärkeimmistä, iloitsee pankin liiketoimintajohtaja Nelli Vallamo .

Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan avainluvut

 • Vakavaraisuussuhde: 25,97 % (26,13 %)
 • Liikevoitto: 1 001 504,00 € (1 775 934,00 €)
 • Tilikauden tulos: 1 086 880,00 € (676 944,00 €)
 • Kokonaisluotonanto: 192,01 milj. € (187,49 milj. €)
 • Asiakasvarat: 329,65 milj. € (322,79 milj. €)
 • Liiketoimintavolyymi: 521,64 milj. € (510,26 milj. €)
 • Tase: 224,27 milj. € (215,28 milj. €)
 • Henkilöstön määrä: 29 (25)

  Suluissa vuoden 2021 luvut.

Ydinliiketoiminnan kehitys vuonna 2022

 • Palvelun omaavat asiakkaat/asiakasmäärä: 11 750
 • Asiakasmäärän kasvu: +2,2 %
 • Luottokannan kasvu: +4,52 milj. € / 2,4 %
 • Asuntolainakannan kasvu: +6,28 milj. € / 5,4 %
 • Asiakasvarojen kasvu: +6,86 milj. € / 2,1 %
 • Korkokatteen kasvu: +0,31 milj. € / 9,6 %
 • Suositteluindeksi NPS: 83,40