Työttömyys Varsinais-Suomessa koheni, mutta Vakka-Suomessa heikentyi

0
Työttömyystilanne on tammikuun tilastojen mukaan Laitilassa hieman kohentunut, Vakka-Suomessa heikentynyt, mutta maakuntatasolla tarkasteltuna vuotta aiempaa parempi.

Työttömyys on koko Suomessa ja maakunnassa laskussa, mutta Vakka-Suomi hiihtelee toiseen suuntaan. Vakka-Suomessa oli tammikuun lopussa noin 1150 työtöntä, mikä on 90 työtöntä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuitenkin Vakka-Suomen työllisyystilanne on edelleen Varsinais-Suomen seutukunnista kolmanneksi paras Turunmaan ja Loimaan jälkeen. Työttömien osuus työvoimasta on Vakka-Suomea suurempi Turun ja Salon seuduilla.

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tammikuun työllisyyskatsauksen mukaan Vakka-Suomessa erityisesti ulkomaalaisten työttömyys on lisääntynyt Valmet Automotiven kesäisten irtisanomisten ja lomautusten takia.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna Laitilassa työttömyys laski sekä joulukuuhun että vuodentakaiseen verrattuna. Työttömiä laitilalaisia oli tammikuun lopulla vajaa 290.

Pyhärannassa työttömien määrä on pysynyt tasaisena. Kunnassa oli työttömiä työnhakijoita tammikuun lopulla 76.

Uudessakaupungissa työttömiä oli noin sata enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä työnhakijoita kaupungissa on tammikuun tilastossa noin 620.

 

Viime vuosina työvoiman kysyntä ollut poikkeuksellisen vilkasta

Tammikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa 9 200 kappaletta eli noin 15 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kuitenkin paikkoja on runsaasti tarjolla.

– Viime ja kuluvana vuonna työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja lähes kaikilla aloilla osaajia on haettu enemmän kuin edellisinä vuosina, Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tammikuun työllisyyskatsauksessa todetaan.

Eniten paikkoja on ollut auki hoitosektorilla. Paikkoja on ollut määrällisesti runsaasti auki myös hotelli­- ja ravintolasektorilla sekä teollisuudessa ja kaupan alalla.

Vuoden aikana työvoiman kysyntä on kasvanut erityisesti kaupan alalla, opetuspuolella sekä johtotehtävissä.

 

Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta

  • Laitila 7,3 %
  • Pyhäranta 8,3 %
  • Uusikaupunki 8,6 %
  • Vakka-Suomi 8,1%
  • Varsinais-Suomi 9,2 %Tilastojen lähde: Varsinais-Suomen Ely-keskus, tammikuu 2023