Vakka-Suomessa puretaan Turun ruuhkia – Varhassa potilaalle osoitetaan paikka hoidon tarpeen mukaan

0
Laitilalaisia on hoidettu myös Uudessakaupungissa, niin myös jatkossa.

Laitilan vuodeosastolla hoidetaan yhä enemmän myös ulkopaikkakuntalaisia. Turun Sanomat uutisoi tammikuun lopussa, että Tyksin päivystyksen ruuhkaa Turussa on saatu purettua siirtämällä potilaita Laitilaan.

Läntisen palvelualueen ylilääkäri Pia Lahtinen ei osaa sanoa, kuinka paljon potilaita on jo siirretty Turun seudulta Vakka-Suomeen.

– Mutta kaikille läntisen alueen osastoille on otettu potilaita oman alueen ulkopuolelta, myös Turusta, jo viime vuonna. Turkulaisia on ollut sekä Uudessakaupungissa että Laitilassa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) palvelemme kaikkia varhalaisia kotikuntaan katsomatta.

Lahtinen sanoo, että Tyksissä pyritään löytämään jatkohoitopaikka läheltä potilaan asuinkuntaa tai sieltä, missä potilas ennestään tunnetaan, jos se ei ole se lähin oman kunnan osasto. Pelkkä kotikunnan läheisyys ei kuitenkaan ole ratkaiseva, vaan potilaan vaatiman hoidon tarve.

– Osastomme eivät ole tasoltaan aivan samanlaisia, vaan toisissa on lääkäripäivystys päivittäin saatavilla, samoin tukipalvelut, kuten laboratorio ja röntgen, toisilla osastoilla taas ei.

Laitilan vuodeosaston potilaspaikkamäärä on vaihdellut 20–22:n välillä. Varhassa potilaiden turhia siirtoja pyritään välttämään, Lahtisen mukaan tämä tarkoittaa, että lähtökohtaisesti ei enää jonoteta omaan kuntaan, vaan pyritään hoitamaan potilas loppuun asti siellä, minne on lähetetty.

Hän muistuttaa, että laitilalaisia on hoidettu aiemminkin lähisairaalassa Uudessakaupungissa, jos potilaan hoito on sitä vaatinut. Lähtökohtaisesti laitilalaiset on pystytty hoitamaan Laitilan vuodeosastolla, mikäli potilaan sairaus on ollut sellainen, että hoito Laitilassa on ollut mahdollista turvallisesti toteuttaa.

– Potilasturvallisuus on kuitenkin tärkeämpi lähtökohta hoitopaikan valinnassa kuin hoitopaikan sijainti, vaikka sekin pyritään toki huomioimaan.