Varha lisää lääkärivirkoja

0
Aluehallitus ei käsitellyt sitä, mihin lääkärit sijoittuvat.

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti tiistaina seitsemän uuden terveyskeskuslääkärin viran perustamisesta. Näiden lisäski perustettiin uusi johtava sosiaalityöntekijän virka.

Aluehallitus hyväksyi myös Länsi-Suomen yhteistyöalueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen. Varsinais-Suomen hyvinvointialue muodostaa yhdessä Pohjanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueiden kanssa Länsi-Suomen yhteistyöalueen. Suomessa on kaikkiaan viisi yhteistyöaluetta. Järjestämislain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kattavasti huomioiva yhteistyösopimus on vielä valmistelussa.

Aluehallitus keskusteli valtuustoaloitteiden käsittelystä ja valmistelusta yleisesti. Vastaus valtuustoaloitteeseen maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille palautettiin valmisteluun yksimielisesti, jotta maksuton ehkäisy synnytyksen jälkeen tarkasteltaisiin tarkemmin.

Kokouksessa hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kävi läpi hyvinvointialueen ensimmäisten viikkojen kulkua. Palvelut ovat jatkuneet ilman katkoja. Rinnakkaisten tietojärjestelmien käyttäminen on henkilöstölle työlästä, mutta tämä ei ole juuri heijastunut asiakkaille. Tietoverkon ja päätelaitteiden käyttöönotto jatkuu kevääseen.

Valtuustolle annetaan katsaus palvelustrategian valmistelun etenemisestä. Palvelustrategiassa määritellään, mitä palveluja ja miten hyvinvointialue tuottaa. Palveluihin tulee näkyviä muutoksia vasta, kun ensin palvelustrategiasta ja sen jälkeen palveluverkosta on päätetty. Valtuuston on tarkoitus osallistua palvelustrategian laatimiseen huhti- ja kesäkuussa.

Aluehallituksen jäsen Laura Kaarniharju on ryhmävaihdoksen vuoksi pyytänyt eroa aluevaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä järjestämisjaoston varajäsenen tehtävästä. Aluevaltuusto päättää varapuheenjohtajan tehtävästä.