Varppeen koulussa aloitetaan sisäilmatutkimukset – Korjaustyöt päätökseen reilu vuosi sitten

0
Varppeen koulussa on tehty laaja sisäilmaremontti, joka valmistui vasta reilu vuosi sitten. Nyt koulusta on jälleen tehty sisäilmailmoituksia ja ilmoituksia oireilusta. Arkistokuva.

Kaupunki on saanut viitteitä Varppeen yläkoulun sisäilmaongelmista, sillä talven aikana on tehty sekä muutamia sisäilmailmoituksia että ilmoituksia oireilusta. Palautetta on tullut kaikkiaan neljän eri luokkatilan ongelmista.

– Palautemäärän takia sivistystoimi ja tekninen toimi pitivät tammikuussa palaverin koulusta tehdyistä sisäilmahavainnoista. Tilaisuudessa oli mukana myös työhyvinvointipäällikkö. Käsittelimme palaverissa tulleita palautteita ja päätimme toimenpiteistä, kertoo teknisen toimen kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi.

Varppeen koulun sisäilmaongelmat ovat olleet tapetilla jo pitkään. Koulussa oli laaja vesivahinko vuonna 2018 ja samana vuonna kaupunki sai ensimmäiset sisäilmailmoitukset. Sen jälkeen alkoi laajempi oppilaiden ja henkilökunnan oireilu, tilannetta kartoitettiin ja ongelmien syitä selvitettiin erilaisin tutkimuksin.

Koulussa on tehty viime vuosina laajat remontit ja tarvetta todettiin olevan myös esimerkiksi siivouksen tehostamisessa.

SUUNNITELLUT sisäilmaremontit ovat nyt siis yläkoulussa ohi, ja niin odotettiin olevan ongelmienkin.

Nurmi korostaa, että kaikkiin sisäongelmailmoituksiin suhtaudutaan vakavasti ja epäkohtiin pyritään puuttumaan pikaisella aikataululla.

– Kaikki sisäilmaan kohdistuvat ilmoitukset otetaan käsittelyyn pikaisesti ja käsitellään sisäilmatyöryhmässä Laitilan kaupungin sisäilmaohjeistuksen mukaisesti. Ilmoituksen sisällön mukaan lähdetään välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin tai päätetään mahdollisista lisätutkimuksista.

“Tutkimuksissa havaittiin, ettei luokkatiloihin ole päässyt riittävää määrää raitista ilmaa.”

TEHTYJEN ilmoitusten perusteella ongelmia on kahdessa kellarikerroksen sekä kahdessa kolmannen kerroksen opetustilassa.

– Kellarikerroksen luokkatiloissa on käyttäjien mukaan ongelmana muun muassa lämpötila ja sisäilman tunkkaisuus.

Nurmi kertoo, että kellarikerroksen opetustilojen lämpötilaa on jo säädetty, mutta oikean lämpötilan säätäminen on hidasta, sillä lattialämmitys reagoi hitaasti ympäröiviin olosuhteisiin, kuten vaihtelevaan ulkolämpötilaan.

Teknisen toimen kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi korostaa, että kaikkiin sisäongelmailmoituksiin suhtaudutaan vakavasti ja epäkohtiin pyritään puuttumaan pikaisella aikataululla. Arkistokuva helmikuulta 2022.

ILMOITUS tunkkaisesta sisäilmasta on puolestaan johtanut siihen, että on tutkittu tilojen ilmanvaihdon riittävyyttä.

– Tutkimuksissa havaittiin ilmanvaihtojärjestelmän automaatiolaitteissa virhetoiminta, jonka vuoksi luokkatiloihin ei ole päässyt riittävää määrää raitista ilmaa. Tilanne on nyt korjattu, Nurmi selvittää.

Kellarikerroksessa toteutetaan kevään aikana vielä ilmanvaihdon mittaus ja säätö, jotta ilmamäärät saadaan tasapainotettua.

“Luokkakohtaiset ilmanpuhdistimet otettiin pois käytöstä viime vuonna. Nyt tarvetta kartoitetaan uudestaan.”

KOLMANNEN kerroksen kahdesta luokkatilasta kaupunki on saanut sisäilmailmoitukset.

– Näissä tiloissa käyttäjät kokevat erilaista oireilua. Tarkastuksissa oireilulle ei ole ilmennyt selkeää syytä.

Nurmi kertoo, että kaupunki teettää tiloissa kevään aikana sisäilmatutkimuksia, jotta mahdolliset syyt oireilulle selviävät.

ILMOITUKSIA on sisäilmaongelmista tullut sekä henkilökunnilta että oppilailta.

Varppeessa on ollut ennen laajan sisäilmaremontin valmistumista luokkakohtaisia ilmanpuhdistimia, jotka helpottivat monen oireita. Aiotaanko puhdistimet ottaa yläkoulussa käyttöön?

– Puhdistimet on otettu pois käytöstä sovitusti viime vuonna. Nyt tarvetta kartoitetaan uudestaan, kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi sanoo.

KAUPUNKI aikoo uusia myös yläkoulun ja lukion välisen käytävän lasi-ikkunat, jotka päästävät läpi uimahallin kloorin tuoksun.

– Lasi-ikkunat vaihdetaan ja rakenteet tiivistetään kesän aikana. Vaikka kloorin tuoksua ei ole määritelty sisäilmaongelmaa tuottavaksi aineeksi, niin sen poistaminen lisää viihtyisyyttä.

Sisäilmaremontti valmistui reilu vuosi sitten

Viime syksynä näytti siltä, että Varppeen sisäilmaongelmat on saatu laajojen remonttien ja tehostettujen toimien avulla selätettyä. Nyt kuitenkin sekä henkilökunnalta että oppilailta on tullut ilmoituksia oireilusta.

YLÄKOULUSSA on käyty läpi usean vuoden kestänyt remontti, joka valmistui vuoden 2021 lopulla. Lähtölaukaus ongelmiin koettiin vuonna 2018, jolloin Varppeen koululla oli laaja vesivahinko.

Tarkemmissa tutkimuksissa saatiin kuitenkin osviittaa siitä, että sisäilmaongelmien juuret ovat syvemmällä kuin tuoreessa vesivahingossa.

Myös Kappelimäen koulusta tehtiin vuonna 2018 sisäilmailmoitus. Koulujen lisäksi sisäilmaongelmia on viime vuosina ollut myös esimerkiksi Winnovassa ja Kasitien yrityskeskuksessa sekä kaupungintalolla.

MONI käytäntö on mennyt uusiksi ongelmien edessä.

Esimerkiksi kaupungin sisäilmaryhmä alkoi kokoontua aiempaa tiheämmin. Samoin tiedotuskäytäntöä tehostettiin ja kehitettiin, kun kaupunki sai alkuun moitteita hitaaksi tai puutteelliseksi koetusta tiedottamisesta. Nyt tietoa Varppeen tilanteesta ja jatkosuunnitelmista jaettiin laajalle joukolle heti, kun ensimmäiset ilmoitukset oli saatu.