Ely-keskus: Teiden päällystysohjelma lyhin vuosikymmeniin – Pikeä kesällä Laitilan ja Kalannin välille

0
Teiden korjausvelka kasvaa. Asfaltin sideaineena käytettävän bitumin, avotulikuumennuksessa käytettävän nestekaasun ja liikennepolttoaineiden korkeat hinnat vähentävät päällystyskilometrejä.

Iida Kauppi

Kesän 2023 päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa käynnistyvät huhti–toukokuun vaihteessa. Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä noin 16 miljoonaa euroa. Se on noin neljäsosan viimevuotista vähemmän, Varsinais-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa.

Päällystyskustannukset ovat nousseet huomattavasti. Esimerkiksi asfaltin sideaineena käytettävän bitumin, avotulikuumennuksessa käytettävän nestekaasun ja liikennepolttoaineiden hinnat ovat korkealla. Teitä päällystetään vain vilkkaasti liikennöidyillä teillä. Laitilan seudulta päällystysohjelmassa on mukana seitsemän kilometrin pätkä kantatiellä Kalannista Kodjalaan.

Kokonaisuudessaan päällystysohjelman pituus on noin 135 km, mikä on alle puolet viimevuotisesta. Muiden teiden korjaus on päällysteiden paikkauksen varassa.

– Päällystysmäärä jää ennätysalhaiseksi ja päällystysohjelma on lyhin vuosikymmeniin. Maantieverkolla on jo entuudestaan huomattavasti korjausvelkaa, joten tilanne heikkenee nyt nopeasti erityisesti keskivilkkailla ja vähäliikenteisillä maanteillä, Varsinais-Suomen ely-keskuksesta tiedotetaan.

Tie määritellään vilkkaaksi, jos sen liikennemäärä on yli 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Keskivilkkailla teillä liikennemäärä on noin 1500–3000 ajoneuvoa. Liikennemääriä ja tiestön kuntoluokituksia voi tarkastella Väyläviraston ylläpitämällä Suomen Väylät karttapalvelussa.

Esimerkiksi Laitilassa Kasitie, kantatie ja Kaukolantie ovat vilkkaita, tosin kantatie muuttuu Euran suuntaan riittävästi ajettaessa keskivilkkaaksi tieksi. Laitilan keskustan kohdilla Kasitie on melko kuntoluokitukseltaan melko kirjava. Tie on pääosin tyydyttävässä kunnossa, mutta siinä on myös luokituksia hyvä, huono ja erittäin huono. Tie Laitilasta Uuteenkaupunkiin on määritelty tyydyttäväksi kuten myös Kasitie Pyhärannan kohdalla. Monin paikoin erittäin huonoksi kartassa on todettu muun muassa Limokorventie ja Meritie.

Alkuvuoden vaihtelevat lämpötilat vaurioittivat päällysteitä

Lounais-Suomen alkuvuoden 2023 vaihtelevat lämpötilat vaurioittivat päällysteitä runsaasti.

– Talvella paikataan vain sellaiset reiät, jotka ovat liikenneturvallisuuden kannalta pakko paikata, sillä talviaikaan paikkaus tapahtuu pääsääntöisesti kylmämassalla, joka ei kestä kunnolla kulutusta, Varsinais-Suomen ely-keskuksesta kerrotaan.

Talvella syntyneet reiät päästään paikkaamaan kunnolla vasta kesällä. Talvikauden jälkeen korjataan päällysteiden vaurioita erillisen paikkausohjelman avulla. Paikkausohjelmassa tehdään kuumamassalla kestävämpiä paikkauksia erityisesti vilkkaille ja keskivilkkaille teille.

–Vähäliikenteisellä tieverkolla päällystevaurioita on paikoitellen niin paljon, että teitä joudutaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla.

Vanhat ja kuluneet päällysteet reikiintyvät helpommin.

– Rahoitussyistä päällystyskierto on monesti liian pitkä ja päällyste ehtii vaurioitumaan monin tavoin ennen tien uudelleen päällystämistä.

Ely-keskuksessa varaudutaan kustannusten muutoksiin.

– Esimerkiksi öljytuotteiden hintatason heittelyt päällystyskauden aikana voivat vaikuttaa toteutettavien kohteiden määrään. Tienpidon suunnittelussa tarkkaillaan muutoksia ja varaudutaan ohjelman päivittämiseen kauden aikana.