“Hallitien rakentaminen ei poista ongelmaa” – Valtuustoa puhutti pururadan risteysalueen turvattomuus

0
Hallitie koukkaa Matovuorentieltä kohti pururataa. Sen toisella puolella on asuinkiinteistöjä, toisella puolella asemakaavassa on toimitilarakennusten korttelialue (KTY), yleinen pysäköintialue (LP) sekä urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YU). Kuva kaupungin sähköisestä karttapalvelusta.

Laitilan teknisen toimen suunnitelma rakennuttaa Matovuorentieltä uusi tieyhteys Matikan pururadalle herätti keskustelua valtuuston kokouksessa viime viikon maanantaina.

Pururadan risteysalueen turvallisuus on puhuttanut yleisemminkin viime vuosina, sillä alueen liikennemäärät ovat kasvaneet muun muassa pururadan maastoon rakennetun suositun frisbeegolfradan vuoksi.

Vaaratekijäksi on koettu esimerkiksi se, että nopeusrajoitus pururadan risteysalueella on 80 kilometriä tunnissa, samoin kuin se, ettei risteysalueella ole suojatietä.

Monella on huoli etenkin niistä kävelijöistä, pyöräilijöistä tai esimerkiksi sähköpotkulautailijoista, jotka käyttävät Matikantien reittiä ja kulkevat siten yli vilkkaan Eurantien. Reittiä käyttävät muun muassa monet Kotoharjun asuinalueen asukkaat, joiden lukumäärä tulee vielä entisestään kasvamaan alueelle kaavoitettavien lisätonttien vuoksi.

RISTEYKSEN turvallisuuden parantamiseen on yrittänyt vaikuttaa esimerkiksi SDP:n valtuustoryhmä, jonka tekemässä aloitteessa toivotaan Eurantien ja Matikantien risteykseen suojatietä ja Eurantien voimassaolevan nopeusrajoituksen alentamista.

Tekninen valiokunta käsitteli aloitetta aiemmin maaliskuussa ja totesi, ettei kaupungilla ole valtuuksia tehdä Ely-keskuksen vastuulla olevaan tiehen muutoksia. Tekninen johtaja Mika Raula kertoi kaupungin olleen asiasta Ely-keskukseen yhteydessä ja yrittäneen edesvaikuttaa risteysalueen turvallisuuden parantamiseen. Ely-keskuksen viesti kuitenkin on ollut, että muutosta ei liene tulossa.

Hallitie rakennetaan tämän vuoden aikana ja maastossa on jo tehty raivauksia sekä merkitty tien linjauksia. Kuva otettu Matovuorentien suunnasta kohti tenniskenttää.

ALOITTEEN SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt jo kesäkuussa 2021 ja nyt valtuusto sai tiedokseen teknisen valiokunnan siihen antaman vastauksen. Aloitteen aikoinaan esitellyt Hanna Lahtonen (sd.) oli vastaukseen – ja sen etenemistahtiin kaupungin rattaissa – pettynyt:

– Tämä on hyvin yksinkertainen aloite ja herää ihmetys, miten siihen vastaaminen on voinut kestää lähes kaksi vuotta.

Lahtonen kummasteli myös kaupungin esittämää ratkaisua, jonka mukaan risteyksen turvallisuus parannetaan siten, että Matovuorentieltä kohti pururadan nykyistä parkkipaikkaa rakennetaan uusi tie. Tämä Hallitie tulee olemaan Eurantien ja sen reunassa kulkevan kevyenliikenteenväylän suuntainen.

– Aloitteessahan ei oltu huolissaan autoilijoiden turvallisuudesta, vaan esimerkiksi Matikantien suunnasta kulkevien kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta, Lahtonen huomautti.

HALLITIESTÄ puhuttiin valtuustossa siksikin, että kokouksen asialistalla oli lisämäärärahaesitys tien rakentamiseksi. Tiehankkeeseen on varattu tämän vuoden budjetissa 60 000 euron määräraha, mutta hankkeen kilpailutuksessa halvinkin tarjous oli reippaasti yli sen.

Valtuuston oli määrä päättää, myönnetäänkö Hallitien rakentamiseen hallituksen esittämä 90 000 euron määräraha. Keskustelun jälkeen määräraha myönnettiin.

Seppo Lehtola (sd.) piti kuitenkin määrärahapyyntöä hankalana.

– Hanke on jo varsin pitkälle edennyt ja valtuusto on kuin selkä seinää vasten, kun kilpailutuskin on jo järjestetty. On vaikea sanoa, mikä Hallitien tarkoitus oikeastaan on, sillä ei tämä paranna risteysalueen turvallisuutta.

LEHTOLA kyseenalaisti Hallitien rakentamisen, kun sen rinnalla kulkee sekä Eurantie että kevyenliikenteenväylä. Hänestä alueen turvallisuus tulisikin suunnitella paremmin.

Samoilla linjoilla oli myös Jari Kiveinen (sd.).

– Matikan myllyn risteyksen turvallisuus ei tule paranemaan Hallitie rakentamalla. Polkupyörillä, sähköpotkulaudoilla ynnä muilla ajetaan siellä paljon, alueellahan liikkuu paljon aktiivista ja vilkasta nuorisoa.

Teknisen valiokunnan puheenjohtaja, valtuutettu Matti Viljanen (kesk.) puolusti Hallitien tarpeellisuutta liikenneturvallisuuden parantajana. Hänen mielestään uudelle tielle koukkaavat myös ne, jotka kulkevat pururadalle Eurantietä.

KESKUSTELUSSA kävi myös ilmi laajempi epäselvyys siitä, mihin saakka Hallitie rakennetaan ja suljetaanko nykyisestä pururadan risteyksestä ajo pururadalle. Vaikutti siltä, että lukkoon lyötyjä suunnitelmia ei vielä ole.

– Ajatuksena on sulkea risteysalue niin, ettei autolla pääse enää Eurantieltä koukkaamaan pururadalle, tekninen johtaja Mika Raula kertoi ja sanoi pitävänsä hyvänä Kiveisen ehdotusta siitä, että Hallitie rakennetaan suunniteltua pidemmäksi eli Matovuorentieltä aina Matikanpolulle saakka.

KAUPUNGIN sähköisestä karttapalvelusta löytyvän asemakaavan mukaan Hallitie alkaa Matovuorentieltä ja päättyy pururadan alueelle ennen nyt käytössä olevaa risteystä. Uuden tien varrelle sijoittuvat karttapalvelun mukaan sekä yleinen pysäköintialue että toimitilarakennusten korttelialue ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Matikan mylly on vaarallinen

Pururadan risteyksen vieressä sijaitsevan Matikan myllyn vaarallisen huono kunto sekä kiinteistön epäselvät omistajatiedot puhuttivat valtuustossa.

Myös pururadan risteyksen välittömässä läheisyydessä olevan Matikan myllyn huono kunto nousi kaupunginvaltuustossa puheenaiheeksi. Tekninen johtaja Mika Raula kertoi, ettei myllyn omistajasta ole täyttä selvyyttä. Hän sanoi olevansa siinä käsityksessä, että huonokuntoisen ja osittain romahtaneen myllyn omistaa yksityishenkilö.

– Matikan myllyn kunto on tosiaan huolestuttava ja kaupungin pitäisi olla asiassa siinä mielessä aktiivinen, ettei kukaan vain loukkaa itseään, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Pekka Kuusisto (kesk.) linjasi.

Valtuutettu Jari Kiveinen (sd.) kannatti myllyn purkamista, samoin Heikki Peltola (kok.), joka ehdotti, että kaupunki ostaa ja purkaa myllyn.

– Myllyn paikallehan voisi sijoittaa suunnitelmissa olevan huoltokopin, hän ehdotti.