Hoitajamitoituksesta koulujen ongelmiin kokoomusehdokkaiden vaalitilaisuudessa

0
Kokoomusehdokkaiden vaalitilaisuuteen Ihoden Asemalla osallistuivat Teija Tiusanen (vas.), Toni Forsblom, Sanna Pitkänen ja Ville Valkonen.

Pieni joukko kokoomuksen kannattajia kerääntyi Ihoden Asemalle tapaamaan vaalikiertueella olevia kansanedustajaehdokkaita. Keskusteluun nousivat koulutus, terveydenhoito ja tietysti myös 8-tien tulevaisuus. Myös Pyhärannan kunnan virkamiespaon syitä sivuttiin, joskin ehdokkaat Teija Tiusanen, Sanna Pitkänen, Toni Forsblom ja Ville Valkonen totesivat, ettei heillä juuri ole mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan sisäisiin asioihin.

– Joka asiasta valitetaan, mutta valittajien pitäisi myös vastata jostain, yleisössä ollut Iivo Junkola sanoi.

Toni Forsblomin mielestä valituksista voisi hyvin periä maksun. Jo kymmenen euroa saattaisi hänen mukaansa hillitä valitusintoa.

Tämän jälkeen keskustelu siirtyi muihin asioihin.

Erikoissairaanhoitaja ja hoitotyön opettaja Teija Tiusanen piti oppivelvollisuusiän nostoa ja hoitajamitoitusta epäonnistuneina.

– Nyt lähihoitajaopiskelijoina on nuoria, joilla ei ole tippaakaan kiinnostusta alaan, he ovat siellä koska jossain on oltava. Hoitajamitoituksessa taas ei katsota lainkaan hoitoisuutta, ainoastaan mitoitusta. Terveydenhuolto on todella rempallaan ja hoitajamitoitus romutti sen lopullisesti.

Peruskoulun ongelmiin ja laskeviin oppimistuloksiin ehdokkaat tarjosivat lääkkeeksi erityisluokkien palauttamista ja sitä, että opettajat saisivat enemmän mahdollisuuksia pitää kuria.

– Opettajien kädet on sidottu, eikä kouluissa ole mahdollisuutta muuhun kuin päänsilitykseen. Kouluihin tarvittaisiin myös lisää avustajia, Sanna Pitkänen sanoi. Pöytyäläinen toimialapäällikkö ja maatalousyrittäjä on myös ammatillinen opettaja.

Yrittäjä ja Naantalin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Toni Forsblom olisi valmis luopumaan ainakin osittain inkluusiosta eli siitä, että kaikki oppilaat opiskelevat samoissa tiloissa riippumatta siitä, millaisia erityistarpeita heillä mahdollisesti on.

– Koulukulttuuria pitäisi muuttaa. Opettajien tehtävä ei ole ratkoa oppilaiden ongelmia. On kestämätöntä, jos joka kymmenes peruskoulusta valmistuva ei osaa kunnolla lukea, laskea eikä kirjoittaa.

Kansanedustaja ja Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja Ville Valkonen on puolustanut omaehtoista oppimista kaikilla kouluasteilla sekä ohjelmointia ja digitaalisuutta osaksi lähes kaikkiin aineisiin. Ihodessa hän kuitenkin loivensi sanomaansa.

– Pienet koululaiset tarvitsevat tietysti enemmän opettajan ohjausta.

8-tien suhteen ehdokkailla oli hyvää tahtoa. Valkosen mukaan tie on saatava nelikaistaistettua ja myös lähijuna on tärkeä hanke.