Kaariaisten mäkitupalaismuseota ei suojeltu – Rakennuksen omistajista ei saatu selvyyttä

0
Pieni mäkitupa on toiminut kahdeksanhenkisen perheen kotina alle 100 vuotta sitten.

Ytönkorven kulttuuriseura ry esitti vuonna 2018 Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että Laitilan kaupungin Kaariaisten kylässä sijaitseva mäkituparakennus määrättäisiin suojeltavaksi. Suojeluesityksen mukaan 1930-luvulta lähtien museona ylläpidetyn rakennuksen säilyminen tulisi turvata myös tulevaisuudessa.

Varsinais-Suomen ely-keskus jätti suojeluesityksen tutkimatta, koska rakennuksen omistusoikeus jäi epäselväksi. Rakennusperintölain mukaan suojeluesityksestä tulee mahdollisuuksien mukaan käydä ilmi tieto rakennuksen omistajasta tai haltijasta.

Mäkitupalaisia olivat erityisesti läntisessä Suomessa maatilan mailla asuneet palkolliset, jotka maksoivat talon vuokran pääasiassa taksvärkillä. 1800-luvun ja 1900-luvun alun mäkitupa-alueita ja yksittäisiä tupia on säilynyt tähän päivään asti. Museoviraston mukaan ilmiön laajuutta ja kohteita ei ole kartoitettu järjestelmällisesti.

Suojeluesityksen mukaan rakennus on siirretty vuonna 1875 nykyiselle paikalleen kauempaa Kaariaisten kylästä. Rakennuksen viimeisen asukkaan kuoltua joukko yksityishenkilöitä osti rakennuksen huutokaupassa vuonna 1938. Rakennusta päätettiin ylläpitää yhteisenä museona.

– Lähtötietona oli, että kaksi sukuhaaraa olisi aikoinaan huutokaupasta ostanut tämän rakennuksen, ylitarkastaja Reetta Katila ely-keskuksesta kertoo.

Ely-keskus pyrki selvittämään seurakunnan ylläpitämän alueellisen keskusrekisterin kautta sukuhaarojen elossa olevia edustajia eli mahdollisia rakennuksen omistajia. Yksi henkilö ilmoitti olevansa rakennuksen yksi omistajista, mutta kaikkiin lähettämiinsä kuulemiskirjeisiin ely-keskus ei saanut vastausta. Ytönkorven kulttuuriseuran edustajan mukaan osa rakennuksesta olisi lahjoitettu yhdistykselle.

– Kuulemiskirjeitä lähti paljon, mutta omistajuudesta ei saatu täyttä varmuutta. Harmillinen tapaus, mutta tämä on tällä erää lopputulos.

Mikäli suojeluesitys olisi voitu tutkia ja mikäli asiassa olisi tehty myönteinen suojelupäätös, ei esimerkiksi rakennusta saisi purkaa vaan siitä täytyisi pitää huolta.

Tutkimattajättämispäätöksiä tehdään Katilan mukaan rakennussuojeluasioissa silloin tällöin. Yleisimmin syynä on kuitenkin se, että suojeluesityksen tekijällä ei ole oikeutta tehdä suojeluesitystä.

Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon rakennusinventointitietokannan mukaan Kaariaisten mäkituparakennus on paikallisesti arvokas ja sillä on rakennushistoriallista sekä historiallista arvoa. Museoviraston suojeluasiassa antaman lausunnon mukaan rakennuksella on maakunnallista merkitystä.