Kaupunki haluaisi ostaa vanhan pappilan ja sen viereisen tyhjän tontin – Seurakunnalle tehty 300 000 euron ostotarjous

0
Pappila on valmistunut 1800- ja 1900-lukujen taitteessa ja se on antanut nimen koko Pappilan kaupunginosalle. Kuva: Solina Saarikoski

Laitilan kaupunki on päättänyt tehdä ostotarjouksen seurakunnalle sekä vanhan pappilan rakennuksesta että sen vieressä olevasta tontista, jolta purettiin sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2018 seurakuntakeskus.

Kaupunki katsoo, että tyhjilleen jäänyt tontti olisi oiva paikka vanhusten asumispalvelurakennukselle, jolla on tarkoitus korvata vanhainkodin tilat. Alkujaan asumispalveluyksikön paikaksi ajateltiin Valkojärven kenttää.

Kaupunginhallitus päätti ostotarjouksen tekemisestä kokouksessaan maanantai-iltana. Kaupunki on käynyt asiasta seurakunnan kanssa neuvotteluja ja ostotarjous koskee 24 100 neliömetrin suuruista määräalaa sekä vanhan pappilan rakennusta, joka on suojeltu. Kaupungin tekemä tarjous on suuruudeltaan 300 000 euroa.

“Kaupunki katsoo, että tyhjilleen jäänyt tontti olisi oiva paikka vanhusten asumispalvelurakennukselle.”

LAITILAN kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen uuden ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiön rakentamisesta. Hanke on kilpailutettu siten, että ulkopuolinen taho rakentaisi tilat, jotka vanhuspalvelujen tuottaja, eli Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha), vuokraisi. Hankkeen toteutuminen edellyttää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) tukea, josta ei ole vielä päätöstä.

Laitilassa ei juuri ole tehostetun palveluasumisen paikkoja, vaan vanhuspalvelut nojaavat pitkälti vanhainkodissa tarjottavaan laitoshoitoon. Kaupunki kertoo, että Varha ei aio vuokrata siirtymäkauden jälkeen Kaukolankodin tiloja, koska niiden ei katsota täyttävän tämän päivän vaatimuksia.

Uudisrakennuksella Laitilan kaupunki haluaa turvata ikäihmisten asumispalvelujen säilymisen paikkakunnalla.

KAUPUNKI pitää seurakunnalta jäänyttä ja aivan keskustan tuntumassa sijaitsevaa tonttia parempana asumispalveluyksikön sijainniksi kuin Valkojärven kenttää.

Viime syksynä myös selvisi, että mikäli palveluasumisyksikkö rakennettaisiin Valkojärven kentälle, joutuisi kaupunki maksamaan paikalla nyt olevan pesäpallokentän siirrosta 400 000 euroa. Aiemmin hinnaksi oli arvioitu 100 000 euroa.

SEURAKUNNAN oli tarkoitus alkujaan rakentaa puretun seurakuntakeskuksen paikalle uudet tilat, mutta se vuokrasikin tilat Osuuskauppa Keulan omistamasta liikekiinteistöstä Kauppakadun varrelta. Seurakunta solmi sen tarpeisiin remontoiduista tiloista 25 vuoden vuokrasopimuksen.

Seurakunta on linjannut myyvänsä omistamiaan kiinteistöjä, joille ei ole käyttöä. Vanha pappila on yksi myyntilistalle päätyneistä rakennuksista.

Seurakunta käynnisti vuonna 2022 pappilan alueen asemakaavamuutoksen, jonka tavoitteena on saattaa alue myytäväksi.