Kaupunki irtisanoo päiväkotikäytössä olevat Laitilan Portin tilat – Varhaiskasvatuksen paikkoja vähennetään tuntuvasti

0
Laitilan Sanomat kertoi viime vuoden toukokuussa Laitilan porttiin avatusta väliaikaiseksi tiedetystä päiväkodista. Tuolloin toimittaja taltioi muun muassa leikkihetkeä, jossa olivat Oleksandra Bohdanovych (vas.), Sofia Yatsenko ja Oleksandr Novikov sekä avustaja Tetiana Kravchuk. Kuva: Hanna Hyttinen

Laitilan kaupunki aikoo luopua Laitilan Portin vuokratiloista, joissa on toiminut viime keväästä lähtien päiväkoti. Kaupunki tarvitsi lisätilaa järjestääkseen muun muassa Laitilaan tulleiden ukrainalaislasten varhaiskasvatuspalvelua. Laitilan Portin päiväkodissa on tällä hetkellä 54 lasta.

Sivistysvaliokunta on päättänyt, että Laitilan Portin tilojen vuokrasopimus irtisanotaan päättymään 30.6. Tiloista luopuminen ei ole yllätys, sillä kaupunki arvioi jo vuosi sitten, että varhaiskasvatuksen lisätilalle tulee olemaan tarvetta juuri tämän vuoden kesäkuuhun saakka.

Kaupunki on maksanut tiloista reilun vuoden ajalta vuokraa noin 80 000 euroa.

“Syntyvyys on vähentynyt ja kun iso ikäluokka lähtee kouluun, niin se vapauttaa jonkin verran paikkoja.”

VUOKRATILOISTA luovutaan, koska varhaiskasvatuksessa ei tämänhetkisten tietojen perusteella ole enää tarvetta lisätilan vuokraamiselle. Varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen kertoo, että varhaiskasvatuspaikkoja vapautuu monesta syystä.

– Syntyvyys on vähentynyt ja kun iso ikäluokka lähtee kouluun, niin sekin vapauttaa jonkin verran paikkoja. Lisäksi esimerkiksi ukrainalaislapsia on hieman vähemmän nyt varhaiskasvatuksen piirissä, hän avaa tilannetta.

“HOITOPAIKKOJA vapautuu myös päiväkoteihin suunnitteilla olevilla rakenteellisilla muutoksilla.”

HÄN KUITENKIN myöntää, että seuraavan vuoden ajan varhaiskasvatuksen tilaresurssi on niukka. Sen jälkeen varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän odotetaan kuitenkin vähenevän.

– Seuraava lukukausi 2023–24 tulee olemaan vielä tiukkaa. Mutta syksyllä 2024 lähtee taas iso ikäluokka kouluun ja kun syntyvyys on vuodesta 2018 lähtien radikaalisti alentunut, niin nämä seikat vaikuttavat varhaiskasvatuksen paikkakysyntään paljon, pohjustaa Jalonen.

HOITOPAIKKOJA vapautuu myös päiväkoteihin suunnitteilla olevilla rakenteellisilla muutoksilla. Tällainen on esimerkiksi Apilaniityn päiväkotiin ensi syksynä perustettava integroitu pienryhmä.

– Ryhmään sijoitetaan ensisijaisesti lapset, joilla on erityisen tuen päätös. Heidän lisäkseen sinne sijoitetaan myös tukilapsia.

ERITYINEN tuki on vahvin tukimuoto ja sitä annetaan, mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää tai kun lapsi tarvitsee sitä esimerkiksi vammasta, sairaudesta tai kehityksen viivästymästä johtuen.

– Tukitoimet suunnitellaan aina yksilöllisesti. Erityinen tuki on jatkuvaa ja kokoaikaista tuen tarvetta, jonka aikana on käytössä useita eri tukimuotoja ja tukipalveluita, Jalonen selvittää.

Jalonen kertoo, että varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden turvaamiseksi tarvitaan myös muita rakenteellisia muutoksia sekä henkilökunnan määrän lisäämistä.

Laitilan kaupungin varhaiskasvatus

  • Laitilan kaupungilla on kaksi päiväkotia, 150-paikkainen Apilaniityn päiväkoti sekä 120-paikkainen Pähkinäpensaan päiväkoti.
  • Kaupunki tarjoaa ryhmäperhepäivähoitoa Itäkulman ryhmiksessä, jossa on 10 lasta.
  • Perhepäivähoidossa on 36 lasta, perhepäivähoitajia on 10.
  • Laitilan portin väliaikaistiloissa on nyt reilut 50 lasta.
  • Lisäksi Laitilassa on käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli, jolla voi sen sääntöjen puitteissa hankkia varhaiskasvatuspalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta.
  • Laitilassa toimii yksityisiä perhepäivähoitajia, mutta ei esimerkiksi yksityistä päiväkotia.