Kaupunki rakentaa uuden tien pururadan käyttäjille –Nykyinen risteys on vaarallinen: “Onnettomuuksilta ei ole vältytty”

0
Kuvassa oikealla näkyvän Eurantien ja pururadan väliselle pellolle on jo merkitty kiinteistöjen rajoja ja uuden tien linjausta.

Matikan pururadan liikennejärjestelyjä aiotaan parantaa ja muuttaa turvallisemmiksi. Alueen turvattomuus on herättänyt huolta ja esimerkiksi Sdp:n valtuustoryhmä teki asiasta kesällä 2021 valtuustoaloitteen.

Aloitteessa esitettiin, että pururadan kohdalla olevaa 80 kilometrin tuntinopeusrajoitusta tulisi laskea ja lisäksi Eurantien ylittäjien turvaksi tulisi saada suojatie.

Aloitetta käsitellyt tekninen valiokunta toteaa, että esitetyt toimenpiteet kohdistuvat Eurantiehen eivätkä siten ole Laitilan kaupungin toteutettavissa, vaan niistä päättää Ely-keskus. Aloitteessa esitetyt toimenpide-ehdotukset on kuitenkin toimitettu Ely-keskukselle.

Pururadan parkkipaikalle (edessä) ajetaan pitkin Hallitietä, joka jatkuu sen jälkeen kiinteistöille vievänä päättyvänä tienpätkänä. Tie on tarkoitus pidentää ja linjata uudelleen niin, että kulku pururadalle onnistuu Matovuorentieltä Hallitietä pitkin pururadalle.

LAITILA ei aio jäädä vain odottamaan Ely-keskuksen mahdollisia toimenpiteitä, vaan aikoo rakentaa uuden tien, jolla alueen liikenneturvallisuuteen on tarkoitus saada tuntuva kohennus.

Asiaa viime keskiviikkona tekniselle valiokunnalle esitellyt tekninen johtaja Mika Raula avasi ongelman laajuutta kuvaamalla, että pururadan liikennejärjestelyissä on kokonaisuudessaan tarvetta parantamiselle. Käytäntö on nimittäin osoittanut, että kevyenliikenteen lisäksi myös autoliikenne Eurantielle muodostaa merkittävän turvallisuusriskin. Onnettomuuksiltakaan ei ole vältytty, hän tiesi kertoa.

Laitilan kaupunki aikookin ottaa käyttöön Eurantien suuntaisen Hallitien, joka sijoittuu Matovuorentien ja Matikankujan väliin. Jo nyt alueella on Hallitien pätkä, mutta tielle tehdään lisää pituutta ja uusi linjaus aina Matovuorentielle saakka.

UUDEN tien turvin kulku pururadalle mahdollistuu Matovuorentieltä. Nyt pururadalle pääsee kääntymään Eurantieltä, jossa on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Hallitie aiotaan rakentaa tämän vuoden aikana ja kuluvan vuoden talousarviossa siihen on varattu 60 000 euron määräraha.

Tekninen toimi on laatinut Hallitiestä katusuunnitelmat. Pituudeltaan katu tulee olemaan noin 250 metriä pitkä ja sen reunaan osoitetaan kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitettu noin metrin levyinen oma kaista, joka erotetaan ajoneuvoliikenteeltä piennarviivalla.

Tälle risteykselle halutaan korvaaja. Pururadan risteyksen kohdalla Eurantiellä on 80 kilometrin nopeusrajoitus. Moni pyöräilijä ja kävelijä ylittää vilkkaan Eurantien Matikantieltä tullessaan.

HALLITIEN maanrakennuksesta on järjestetty kilpailutus ja teknisen valiokunnan oli määrä viime kokouksessaan käsitellä pururadan risteyksen turvallisuutta sekä valita Hallitien rakentamisesta vastaava urakoitsija. Valinta jouduttiin kuitenkin tekemään ehdollisena, sillä kaikki tehdyt tarjoukset ylittivät reilusti talousarvioon varatun 60 000 euron suuruisen määrärahan.

Valiokunta valitsi urakoitsijaksi Maa- ja Vesirakennus Lehto Oy:n sillä ehdolla, että valtuusto myöntää hankkeelle noin 86 000 euron suuruisin lisämäärärahan. Maa- ja Vesirakennus Lehto Oy:n tekemä tarjoushinta Hallitien urakasta on 146 270 euroa, mikä oli tarjouskilpailuun osallistuneista kokonaistaloudellisesti edullisin.

Hallitie

  • Rakennetaan tämän vuoden aikana, jos hanke saa tarvittavan noin 86 000 euron suuruisen lisämäärärahan
  • Eurantien suuntainen, sijoittuu Matovuorentien ja Matikankujan väliin
  • Ensimmäisessä vaiheessa tiestä suurin osa aiotaan jättää vaille kestopäällystettä
  • Myös tievalaistus aiotaan asentaa myöhemmin, sillä ensimmäisessä vaiheessa asennetaan valaistusta ennakoiden kaapelointi ja pylväsjalat