Kunnanjohtajan viransijaiseksi valittiin rakennustarkastaja Olli Lahtonen – Valtuuston kokouksessa selvisi, että vs. kunnanjohtajan tehtävä on herättänyt kiinnostusta

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan valtuusto ratkoi kunnan hallinnon henkilövajetta torstaisessa kokouksessaan.

Uuden kunnanjohtajan hakuprosessi polkaistiin käyntiin, vaikka kokoomuksen ryhmää huoletti, onko hakuprosessissa mahdollista edetä ennen kuin Harri Hiitiön irtisanomisestaan tekemästä valituksesta tulee ratkaisu Turun hallinto-oikeudelta.

– Voidaanko tätä julistaa auki, kun meillä on oikeusprosessi menossa? Oikeudesta voi tulla mitä vaan. Voidaan joutua palauttamaan virka vanhalle vt:lle, Markku Laine (kok.) pohti.

Asiasta oli käytyä kokoomuksen ryhmän sisällä keskustelua, jonka pohjalta Maija Junkola-Lehtonen (kok.) esitti ratkaisua:

– Voisiko tässä ajatella niin, että valtuusto päättää asian näin, mutta valtuutetaan hallitus laittamaan asia eteenpäin sen jälkeen kun oikeudesta on tullut päätös.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Nurmi (yp.) huomautti, että valtuuston enemmistö päätti, ettei Hiitiö nauti enää valtuuston luottamusta ja irtisanoi tämän.

– Käsitykseni mukaan Suomessa ei ole sellaista instanssia, joka voisi sanoa meille, että meillä on luottamusta häneen, Nurmi sanoi.

Nurmen mukaan oikeudessa on riidanalaisena asiana lähinnä se, olisiko Hiitiölle kuulunut maksaa palkkaa virastapidättämisen aikana vai ei.

Lisäksi Nurmi kertoi selvittäneensä asiaa hallinto-oikeudesta, josta oli kerrottu, että ratkaisu pyritään tekemään tämän kuukauden aikana.

Nurmi arveli, että kunnanjohtajan hakuprosessi kaikkine vaiheineen veisi noin 3–4 kuukautta.

– Eli todennäköisesti hakuprosessi on vahvasti kesken, kun ratkaisu tulee, valtuuston puheenjohtaja Miikka Roos (yp.) summasi ja kysyi valtuustolta riittikö Nurmen pohjustus vastaukseksi kysymyksiin.

Valtuusto hyväksyi kunnanjohtajan kelpoisuusehdot, valitsi valmistelevan työryhmän ja päätti näyttää vihreää valoa rekrytointiprosessin käynnistämiselle. Työryhmään valittiin puheenjohtajisto, kunnanhallitus sekä vs. kunnanjohtaja.

Pyhärannan kunnanhallitus päätti ennen valtuustoa pitämässään kokouksessa esittää valtuustolle, että tämä valitsisi vs. kunnanjohtajaksi Olli Lahtosen .

Junkola-Lehtonen pyysi, että valtuustolle pidettäisiin samassa yhteydessä selonteko kunnan hallinnon tilasta. Hän kertoi myös kuulleensa, että kunnanjohtajan sijaiseksi olisi ilmoittautunut toinenkin mahdollinen henkilö.

Nurmi kertoi, että molempien tehtävien sijaisuuksiin on ollut kiinnostusta. Vs. kunnanjohtajan sijaisena toimineella Lahtosella ei kuitenkaan ole ollut valtuuksia täyttää talous- ja hallintojohtajan virkaa edes väliaikaisesti, joten asia ei ole edennyt.

Nurmi muistutti, että talous- ja hallintojohtajan viran hakuaika päättyy maanantaina, ja hakemuksia on jo tähän mennessä tullut useita.

– Mahtaako olla viisasta lähteä ottamaan sijaista, jos virkaa on hakenut hyviä hakijoita, Nurmi sanoi.

Kunnassa valmistellaan tilinpäätöstä. Nurmi kertoo, että Sarastia ja eräs ympäryskunta ovat tarjonneet kunnalle apua tilinpäätöksen valmistelussa.

Nurmi kertoo, että eräs henkilö on ollut kiinnostunut kunnanjohtajan viransijaisuudesta. Puheenjohtajisto on tavannut henkilön alustavasti, ja Nurmi kuvailee häntä päteväksi. Seuraavaksi kunnanhallitus tapaa henkilön ja ratkaisee, onko tämä sopiva kunnanjohtajan sijaiseksi ja tarvitseeko kunta hänen palveluitaan.

Kokoomuksessa pohdittiin, mahtaako tekeillä oleva päätös mahdollistaa uuden viransijaisen palkkaamista.

– Nyt tässä lukee, että Olli toimii sijaisena, kunnes virka tulee täytettyä, Junkola-Lehtonen huomautti.

Valtuuston puheenjohtaja Roosilla oli tähän ratkaisu. Hänen ehdotuksestaan valtuusto hyväksyi yksimielisesti, että Lahtonen toimii vs. kunnanjohtajana kunnes uusi kunnanjohtaja valitaan tai kunnes löytyy pätevyysehdot täyttävä viransijainen.

Valtuusto nimitti Laivon tilalle

Valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi Lauri Juhola (yp.)

Ympäristö- ja lupalautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Lauri Juhola

Lounais-Suomen poliisin neuvottelukuntaan Lauri Juhola.

Helka Huttelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen Mika Alitalo (yp.).

Valtuutettu Pauli Laivolle myönnettiin ero luottamustoimista

Valtuusto myönsi valtuutettu Pauli Laivolle (yp.) eron valtuustosta, valtuuston varapuheenjohtajan paikasta, ympäristö- ja lupalautakunnasta sekä sen puheenjohtajuudesta ja kunnanhallituksen jäsenen Helka Huttelan henkilökohtaisesta varajäsenyydestä. Laivolle myönnettiin ero myös Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenyydestä.

Laivon tilalle valtuustoon nousee Yhteinen Pyhäranta -yhteislistan ensimmäinen varavaltuutettu Maria Mäkimattila .