Kustannusten nousu näkyy selvästi rakennushankkeissa – Varatut määrärahat eivät riitä

0
Laitilan kaupunki on kilpailuttanut erilaisia rakennushankkeita, joiden toteutuminen vaatii selvästi enemmän rahaa kuin niihin on varattu. Yleinen hintojen nousu hilaa rakentamiskustannuksia ylöspäin. Arkistokuva.

Tekninen valiokunta on valinnut urakoitsijoita erilaisiin hankkeisiin, jotka on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna.

Tarjouskilpailujen perusteella valituiksi tulivat edullisimmat tarjoukset. Valinnat ovat kuitenkin ehdollisia, sillä tarjotut hinnat ylittävät hankkeisiin varatut määrärahat ja valtuusto päättää lisämäärärahan myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä.

Tekninen johtaja Mika Raula kommentoi yleisen kustannusten nousun näkyvän tarjousten hinnoissa.

TÄMÄN vuoden investointilistalla on esimerkiksi Varppeen koulun salin katon saneeraus, jossa muun muassa korjataan katon vaurioita sekä parannetaan yläpohjan lämmöneristävyyttä. Kattoremonttiin on varattu tälle vuodelle 100 000 euron määräraha.

Urakka on tarkoitus toteuttaa koulun kesäloman aikana.

Valiokunta valitsi remontin toteuttajaksi Pelti-Saari Oy:n, jonka tekemä tarjous urakasta on 141 548 euroa. Valinta on ehdollinen, sillä se edellyttää reilun 40 000 euron lisämäärärahaa.

VALIOKUNTA käsitteli myös Vihtorinkadun vesihuoltosaneerausta, johon on tälle vuodelle varattu 400 000 euron investointimääräraha. Vesihuoltosaneerauksessa on tarkoitus korjata Vihtorinkadun käyttöikänsä päähän tulleet vesi-, viemäri- ja hulevesilinjat. Urakka on tarkoitus toteuttaa huhti–syyskuun välisenä aikana.

Valiokunta valitsi urakoitsijaksi Maa- ja Vesirakennus Lehto Oy:n, joka tekee urakan 425 280 euron hintaan.

Kun kaupunki toteuttaa Vihtorinkadun vesihuoltosaneerausta, tekee Laitilan Lämpö Oy samalla kaukolämpölinjojen saneerauksen.

TEKNINEN toimi on kilpailuttanut myös Laessaaren asemakaava-alueen yhdyskuntatekniikan rakentamisen. Laessaaren asemakaava käsittää 23 uutta omakotitonttia, joille on suunniteltu yhdyskuntatekniikka.

Rakentamisurakkaan kuuluu muun muassa teiden ja hulevesijärjestelmien rakentaminen, samoin rakennuspaikoille tehdään vesihuollon tonttiliittymät. Rakentamisurakkaan eivät kuulu esimerkiksi asfaltoinnit, multaukset tai vaikkapa valaisinpylväät.

Investointimäärärahaa on kuluvalle vuodelle varattu 275 000 euroa ja urakka on tarkoitus toteuttaa huhti–lokakuun aikana.

Edullisimman tarjouksen jätti Maanrakennus Jalonen Oy, jonka tarjous oli 435 000 euroa ja ylitti varatun määrärahan reilusti. Hankkeen toteutuminen edellyttää siis 160 000 euron lisämäärärahaa.