Laessaaren kappelin korjaustyöt alkavat pian – Pyhän Mikaelin kirkossa tutkittu pilarien rapautuvaa tiilipintaa

0
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkola kertoi kirkkovaltuustolle kirkon pilarin tiilipinnan rapautumistutkimuksista. Pilarin juurella Perkkolan kanssa on kirkkovaltuuston puheenjohtaja Oskari Pilppula.

Laitilan seurakunnalla on edessään lähivuosina isoja investointeja, kun sekä Laessaaren siunauskappelin että Pyhän Mikaelin kirkkoon tehdään mittavia korjaustöitä. Ensin vuorossa on siunauskappeli, joka on jo tyhjennetty pian alkavien kunnostus- ja muutostöiden vuoksi.

– Olemme varautuneet siihen, että siunauskappeli on tämän vuoden pois käytöstä. Esimerkiksi kaikki hautaan siunaamiset toimitetaan Pyhän Mikaelin kirkossa, kertoi kirkkoherra Petri Laitinen torstaina olleen kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen.

Kirkkovaltuusto oli koolla päättämässä, otetaanko Laessaaren siunauskappelin korjaus- ja muutostöihin lainaa vai ei.

SEURAKUNNAN talouspäällikkö Merja Jusi kertoi, että seurakunnalla on taseeseen kertynyttä ylijäämää lähes yhtä paljon kuin tämän vuoden investointimenoiksi on arvioitu. Asiaa jo aiemmin käsitellyt kirkkoneuvosto esitti kuitenkin lainan ottamista kappelin remonttikustannuksiin, jotta kertynyt puskuri jää tulevaisuuden turvaksi.

– Meillä on edessä kirkon remontti, joten rahaa tullaan jatkossakin tarvitsemaan, Jusi muistutti.

Seurakunnan investointimenojen on arvioitu tänä vuonna olevan vajaat 1,5 miljoonaa euroa. Viime vuoden tilinpäätös ei ole vielä valmistunut, mutta vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen seurakunnalla oli taseessa kertynyttä ylijäämää edellisiltä tilikausilta lähes 1,5 miljoonaa euroa.

Kirkkovaltuusto päätti yhtään puheenvuoroa pitämättä, että Laessaaren siunauskappelin remonttiin otetaan pankkilainaa 20 vuoden laina-ajalla 700 000 euroa.

– Kirkkohallitukselta on haettu avustusta Laessaaren siunauskappelin korjaus- ja muutostöiden tekemiseen. Päätös ei ole vielä tullut, mutta jos avustuspäätös on myönteinen, se vähentää lainatarvetta, Jusi avasi tilannetta kirkkovaltuutetuille.

Laessaaren korjaustöiden alku on viivästynyt, mutta niiden toivotaan alkavan mahdollisimman pian.

Kirkkovaltuusto kokoontui poikkeuksellisesti kirkossa, ja listalla oli vain yksi päätettävä asia eli otetaanko Laessaaren kappelin korjaus- ja muutostöihin lainaa vai ei. Valtuusto näytti yksimielisesti lainan ottamiselle vihreää valoa.

SEURAAVAKSI seurakunnan iso investointikohde on Pyhän Mikaelin kirkko.

Kirkkovaltuuston kokouksessa kerrottiin kirkossa hiljattain tehdyistä tutkimuksista, jotka ovat kohdistuneet erityisesti alttarin viereisen kantavan pilarin tiilipintaan. Siinä, samoin kuin ainakin yhdessä toisessakin pilarin tiilipinnassa on selvää rapautumista.

– Pilarin tiilet murenevat ja on herännyt huoli, mistä on kyse, tilanteesta valtuutetuille kertonut kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkola pohjusti.

Perkkola kertoi, että lattiaa on avattu ja tutkimuksissa lattian alla todettiin olevan kosteutta. Se ei kuitenkaan selvinnyt, mistä kosteus on peräisin.

– Oletus on, että kyse on ulkoisesta vedestä. Kirkkohan on rakennettu kallion päälle, niin on esimerkiksi mahdollista, että kallion koloihin kertyy kosteutta, joka sitten nousee ylöspäin.

TIILIEN rapautumisen syyksi selvisi tutkimuksissa niin sanottu tiilisyöpä. Sen aiheuttaa veden mukana rakenteisiin nouseva suola. Tiedetään, että suolakiteet aiheuttavat jäätyvän veden kaltaista kidepainetta, joka saa tiilipinnan rapautumaan.

– Meille tietysti tärkeä tieto on se, että tutkitun pilarin kantavuus ei ole tehtyjen selvitysten mukaan heikentynyt, Perkkola korostaa.

Kosteutta nousee rakenteisiin jatkuvasti, eikä se mittausten mukaan ole tehdystä kuivatuksesta huolimatta vähentynyt.

– Suunnitelma on nyt se, että pilariin laitetaan kosteutta ja suoloja keräävä laastipinta noin puolen metrin korkeuteen saakka. Laasti voidaan sävyttää pilarien tiilipinnan väriseksi. Luultavasti sama tehdään kaikille kirkon pilareille, Perkkola kertoo jatkosuunnitelmista.

Vaikka kirkkoa odottaa iso remontti ja sen yhteydessäkin tiilien rapautumisen syytä olisi selvitetty, haluttiin ongelmaa tutkia jo aiemmin.

– Kirkon remontin aloittamiseen menee vielä jonkin aikaa ja tämä oli sellainen asia, jonka halusimme selvittää mahdollisimman pikaisesti, talouspäällikkö Jusi tähdensi kirkkovaltuustolle.

Laessaareen mittava remontti

Seurakunnan kirkkoneuvosto käynnisti Laessaaren siunauskappelin ja Pyhän Mikaelin kirkon korjaussuunnitelmien tekemisen vuonna 2018.

Seurakunnan kiinteistötyöryhmä on tehnyt selvitystyötä yhdessä Kirkkohallituksen ja Museoviraston asiantuntijoiden kanssa. Kiinteistötyöryhmään kuuluu sekä luottamushenkilöitä että seurakunnan työntekijöitä.

Remontissa aiotaan muun muassa uusia kappelin ilmanvaihto-, lämmitys- ja sähköjärjestelmät, korjata rakennuksen kosteusvaurioita ja rakennehalkeamia. Lisäksi esimerkiksi kappelin isossa ikkunaseinässä on havaittu monenlaista korjaustarvetta.

Lisäksi kappeli vaatii muutostoimia toiminnallisten puutteidensa vuoksi. Kappeliin ei esimerkiksi ole nykyvaatimusten mukaista esteetöntä kulkua eikä esteetöntä wc-tilaa ja ruumishuoneen nykyiset kylmäsäilytystilat ovat riittämättömät.

Laessaaren siunauskappeli

  • Modernistisen siunauskappelin on suunnitellut arkkitehti Olli Kestilä.
  • Kappeli vihittiin käyttöön marraskuussa 1960.
  • Myös kappelin myöhemmät osat ovat Kestilän piirtämiä: 1970-luvulla rakennettiin kellotorni ja tehtiin kappelin laajennusosa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän