Laitilan tonttitarjonta monipuolistuu ja kasvaa lähivuosina

0
Kotoharjun asuinalue laajenee, kun sinne kaavoitetaan lisää tontteja. Arkistokuva.

Laitilan kaupungin vuosien 2023–2025 kaavoitusohjelmassa on useita kaavahankkeita, joilla on tarkoitus lisätä sekä omakotitonttien että teollisuustonttien tarjontaa.

Tänä vuonna on esimerkiksi tavoitteena asettaa nähtäville Kotoharjun alueen asemakaavan laajennus sekä laatia Kodjalan alueen asemakaavatyöhön liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Suositulle Kotoharjuun asuinalueelle saadaan kaavatyöllä lisättyä omakotitontteja. Laitila aikoo lisätä myös taajama-alueen ulkopuolista tonttitarjontaa ja kaavoittaa niitä Kodjalan kylään.

Laitilan kaupungin tonttireserviin kuuluu tällä hetkellä 2 rivitalotonttia ja 34 omakotitonttia.

LISÄKSI lähivuosina on tavoitteena lisätä teollisuustonttitarjontaa. Se tehdään toteuttamalla Samppanummen teollisuusalueen muutos ja laajennus.

Lisäksi kaavaohjelman mukaan tavoitteena on muun muassa saada hyväksytyksi pappilan alueen asemakaava. Alueen asemakaavamuutos koskee esimerkiksi sitä, mitä puretun vanhan seurakuntakeskuksen tontille saa tulevaisuudessa rakentaa.

Paljon kiinnostusta on herättänyt myös puretun seurakuntakeskuksen vieressä sijaitsevan vanhan pappilan tulevaisuus. Rakennuksen myymisaikeet synnyttivät sosiaalisessa mediassa vilkasta keskustelua. Kaavatyön yhteydessä onkin esimerkiksi ratkaistava vanhaan pappilaan liittyvä rakennussuojelukysymys.

“Laitilan kaupungin tonttireserviin kuuluu tällä hetkellä 2 rivitalotonttia ja 34 omakotitonttia.”

SIINÄ MISSÄ asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma jonkin alueen käytön rakentamista, järjestämistä ja kehittämistä varten, on yleiskaavan tarkoituksena ohjata ja yhteen sovittaa kunnan toimintoja yleispiirteisesti pitkällä aikavälillä.

Yleiskaavoituksessa pääpaino on lähivuosina kaupungin keskustan ja sen ympäristön osayleiskaavan päivittämisessä. Tällä hetkellä Laitilassa on vireillä pari yleiskaavahanketta.

VIREILLE on tulossa tänä vuonna keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava. Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava on vuodelta 2009 ja kaavan päivitys on tarpeen esimerkiksi maankäytön muutoksien sekä kaupungin tavoitteiden mahdollistamisen vuoksi.

Voimassa olevassa yleiskaavassa on myös alueita, jotka eivät ole tulleet lainvoimaiseksi.

LISÄKSI vireillä jo on Laitilan ja Mynämäen rajalle sijoittuva Kolsa–Juvansuon tuulivoimayleiskaava. Sen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen kaava-alueelle.

Laitilan puolelle on maakuntakaavassa osoitettu viisi tuulivoimalaa, mutta tuulipuiston suunnitteluprosessin aikana Laitilan puolelle sijoitettavien myllyjen määräksi on arvioitu pikemminkin neljä.

Tavoitteena on, että Kolsa–Juvansuon tuulivoimapuiston kaavaehdotus tulee nähtäville tämän vuoden aikana, jolloin kaavan hyväksyminen olisi mahdollista tämän tai ensi vuoden aikana.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän