Maataloudessa jatkuvia muutoksia

0

Maatalouden investointi- ja aloitustukien uudet haut alkavat huhtikuussa. Vakka-Suomen maatalousyrittäjille kerrottiin tukimuutoksista Laitilan kaupungintalolla maanantaina.

Tilaisuuden ilmapiiriä ei voi sanoa innostuneeksi. Laitilan Sanomien haastattelema maatalousyrittäjä kertoi myös miksi. Hän arvioi, että tukitaso tuotantosuunnasta riippumatta laskee. Lisäksi yrittäjät kokevat joutuvansa luupin alle, kun pelloille tulee satelliittiseuranta. Satelliittiseuranta koskee kaikkia EU:n jäsenmaita. Euroopan joka kolkassa ei noudateta tukivaatimuksia yhtä tarkasti kuin Suomessa, siksi seuranta on ymmärrettävää. Mutta ymmärrettävää on myös, että ohjeita noudattavista viljelijöistä voi tuntua epäreilulta, että heitä näin tiukasti valvotaan. Hyvä kysymys on sekin, seurataanko mitään muuta toimialaa yhtä tarkasti.

Maatalous on ollut jo pitkään suuren murroksen kourissa. Ilmastonmuutos haastaa viljelijät, lisäksi EU:n tukipolitiikka muuttuu ja ympäristövaatimukset kasvavat. Maatalousyrittäjät kokevat myös, että julkinen keskustelu on heitä syyllistävää. Totta onkin, että enemmän puhutaan siitä, mitä pitäisi tehdä kuin mitä maatiloilla on jo tehty ja miten tukipolitiikka ohjaa maatiloja. Esimerkiksi maatalouden investointituilla rahoitetaan entistä enemmän maatilojen panostuksia uusiutuvaan energiaan, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantoa edistäviin toimiin sekä eläinten hyvinvointiin ja tuotannon bioturvallisuuteen.

Ensiarvoisen tärkeää olisi huolehtia myös maatalouden kilpailukyvystä. Kannattava ja kilpailukykyinen maatalous on koko kotimaisen elintarviketuotannon peruspilari.

Teija Uitto