Nuorilta kysytään ehkäisypalveluista

0
Varsinais-Suomessa alkoi viime marraskuussa maksuttoman ehkäisyn kokeilu.

Varsinaissuomalaisilla nuorilla on maaliskuun ajan mahdollisuus osallistua ehkäisypalvelujen kehittämiseen sekä seksuaalineuvonnan ja seksuaaliterveyden edistämiseen. Kysely toteutetaan Kerro kantasi -palvelun kautta.

Varsinais-Suomessa alkoi viime marraskuussa maksuttoman ehkäisyn kokeilu. Kaikilla alle 25-vuotiailla tulee olla asuinpaikasta tai sukupuolesta riippumatta saatavilla itselleen sopivin ehkäisymenetelmä ja hankkeen aikana nuorten on mahdollista saada muun muassa maksuttomia ehkäisyvälineitä.

Opiskelija, terveydenhoitaja-kätilö Katri Alanko Turun ammattikorkeakoulusta on tekemässä opinnäytetyötään (YAMK) aiheesta Nuorten osallistaminen ehkäisypalveluiden kehittämistyöhön Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Kysely kohdennetaan 15–20-vuotiaille nuorille.

– Päädyin aiheeseen, sillä olin kiinnostunut käynnissä olevasta ehkäisyhankkeesta. Ehkäisypalvelujen yhtenäistäminen ja maksuton ehkäisy ovat tärkeä askel kohti nuorten tasa-arvoisia seksuaaliterveyden palveluja.

– Nuorten osallistaminen päätöksentekoon on tärkeää, kun suunnitellaan nuorten ehkäisypalvelujen toteutusta hankkeen jälkeen.

Kysely toteutetaan Kerro kantasi -palvelussa. Kerro kantasi -kyselytyökalun etuina ovat muun muassa läpinäkyvyys, avoimuus ja vastaajan anonymiteetin mahdollistaminen.

– Kyselyssä on 15 kysymystä ja valmiit vastausvaihtoehdot, joista nuori voi valita yhden tai useamman sopivan vaihtoehdon. Tarvittaessa kyselyn kestoa pidennetään, jotta saamme varmasti kattavasti vastauksia, Alanko sanoo.

Kysely toteutetaan anonyymisti ja siihen vastaaminen kestää vain noin viisi minuuttia.

Kyselyssä kysytään muun muassa vastaajan kotipaikkakuntaa, ikäryhmää ja sukupuolta, onko nuorella tietoa maksuttoman ehkäisyn kokeilusta, onko nuori käyttänyt jo maksutonta ehkäisyä ja miten nuori haluaisi hoitaa ehkäisyasioissa ajanvarauksen.

– Tuloksia hyödynnetään ehkäisypalvelujen kehittämistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, Alanko kertoo.