Nuorten vaalipaneelissa keskusteltiin koulukiusaamisesta ja jengiytymisestä

0
Kansanedustajaehdokkaat Alvar Euro (Kok.), Tomas Björkroth (RKP), Aleksi Stenberg (KD), Mauri Kontu (Kesk.), Heidi Aaltonen (Vihr.), Viivu Seila (SDP) sekä Reima Rantanen (Vas.) vastasivat maanantaina Laitilassa nuorten laatimiin kysymyksiin.

Arto Kanerva

Joukko eduskuntavaaliehdokkaita vastaili maanantaina Laitilassa nuorten laatimiin kysymyksiin. Vaalipaneelin järjestivät Laitilan nuorisovaltuusto, nuorisotoimi ja Winnova. Aikaa tilaisuudelle oli varattu vain reilu tunti. Tämä tarkoitti sitä, että ehdokkaiden piti olla vastauksissaan aika lyhytsanaisia, vaikka selvästi mieli olisi tehnyt puhua pitempäänkin. Tilaisuuden luonteesta johtuen ei ehdokkaiden välille päässyt syntymään keskustelua aiheista.

Nuorisovaltuuston Jenna Hiltusen juontamassa paneelissa olivat mukana Alvar Euro (kok.), Tomas Björkroth (r.), Aleksi Stenberg (kd.), Mauri Kontu (kesk.), Heidi Aaltonen (vihr.), Viivu Seila (sd.) sekä Reima Rantanen (vas.). Markku Agge (ps.) ei tilaisuuteen saapunut.

Ehdokkaat olivat suurin piirtein yksimielisiä, kun kysymykset siirtyivät jengiytymiseen ja koulukiusaamiseen.

– Kyllä nämä asiat lähtevät perheistä, sekä sääntöjen ja koulujen henkilökunnan arvostuksesta. Lisäksi nuoriin kohdistuvien palvelujen, nuorisotilojen ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen tuovat mahdollisuuksia ongelmien ennaltaehkäisyyn, Rantanen sanoo.

Seila toi esiin, että lapset ja nuoret ovat aina ympäristönsä uhreja ja tuki pitäisi kohdistaa perheille, koska vanhempien puutteellinen kielitaito voi haitata nuoren koulunkäynnin tukemista. Tärkeää on myös, että nuori kuuluu joukkoon.

– Jos nuori ei tunne koulua omakseen, alkaa tulla ongelmia. Paljon riippuu myös siitä, millaista puhetta lapsi aikuisilta kuulee harjoitellessaan sosiaalisia taitoja. Pienemmät ryhmäkoot ja aikuiset enemmän läsnä, Seila lisää.

Aaltonen lisäisi resursseja jalkautuvaan nuorisotyöhön.

– Myös opettajat tarvitsevat tukea ja koulutusta. Kodin ja koulun yhteistyötä pitää lisätä, ei kaikki onnistu pelkillä Wilma-viesteillä. Myös tunnetaitojen opettamisella on iso merkitys monimuotoisessa yhteiskunnassamme, Aaltonen sanoo.

Kontukin pitää kodin ja koulun yhteistyötä tärkeänä.

– Kodin ja koulun pitää olla tiiviissä yhteistyössä, opettajille lisää uskallusta ja mahdollisuuksia puuttua asioihin (Kontu).

Stenbergin mielestä perhepolitiikkaan täytyy panostaa ja opettajille täytyy tarjota enemmän mahdollisuuksia puuttua asioihin. Lisäksi hän kannattaa sitä, että kiusaamistilanteessa koulua vaihtaisi kiusaaja eikä kiusattu. Stenbergin mukan jengiytymisilmiön edessä ei kannata olla sinisilmäinen. Hänen mukaansa tarvitaan tehokkaampaa kotiutumista, koulun ja poliisin yhteistyötä sekä nuorten rikosvastuun madaltamista.

Björkroth piti somekiusaamista ongelmana.

– Kouluilla on mahdollisuus puuttua asioihin, mutta kanavat pitää tuntea, jotta kiusaamisen voi tunnistaa. Tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä, kuten lisää harrastustoimintaa koulupäivien jälkeen, Björkroth sanoo.

Euro pitää kodin roolia isona, mutta katsoo, että myös koulussa on oltava selkeät toimintatavat.

– Ainakin aikaisemmin koulussa on ollut vähättelevä ilmapiiri. Kaikki syrjäytymisen ehkäiseminen on tärkeää, harrastustoiminnan ja nuorten sosiaalisten ympyröiden kautta, hän sanoo.

Nuoret kysyivät ehdokkailta arvoista:

  • Avoimuus, myös niitä kohtaan, jotka ovat eri mieltä asioista, Alvar Euro (kok.)
  • Oikeudenmukaisuus, Tomas Bjrökroth (r.).
  • Oikeudenmukaisuus, myös ilmastopolitiikassa kaupunkien ja maaseudun välillä, Aleksi Stenberg (kd.)
  • Luottamus, Mauri Kontu (kesk.).
  • Ennakkoluulottomuus asioita ja ihmisiä kohtaan, Heidi Aaltonen (vihr.)
  • Vapaus, mahdollisuus toteuttaa omia unelmia ja haaveita, Viivu Seila (sd.)
  • Perhe, Reima Rantanen (vas.).