Tammikuun vesisateet aiheuttivat päällystevaurioita – Varsinais-Suomeen ennustetaan viimevuotista vaikeampaa kelirikkokevättä

0
Soratiet ovat pysyneet talvikaudella pääosin jäässä, joten kelirikkomursketta ei ole tarvinnut teille Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ajaa.

Lounais-Suomen maakuntiin ennustetaan viimevuotista vaikeampaa kelirikkokevättä, Varsinais-Suomen Ely-keskus tiedottaa. Elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan kelirikkotilanne on kuitenkin valtakunnallisesti katsottuna useita muita maakuntia helpompi.

– Lossi- ja yhteysalusliikenteelle tiedossa vain vähäisiä haittoja ja saaristoliikenteessä onkin tänä keväänä odotettavissa helppo kelirikkotilanne.

Valtaosa Saaristomerestä on ollut koko talven avoin.

Kevään kelirikon muodostuminen riippuu hyvin paljon kevään tulevista säistä. Eri teiden ja jopa tieosien välillä voi esiintyä voimakasta paikallista vaihtelua.

Alkutalven sääolosuhteet enteilivät helpompaa kelirikkokevättä, mutta tammi-helmikuussa odotukset muuttuivat kelirikon kannalta huomattavasti hankalampaan suuntaan.

– Lounaisen Suomen eteläisimmissä osissa on ollut talven aikana jopa tulvia. Viime aikojen lumisateiden takia vettä on maastossa eri muodoissaan vaihteleva määrä eri puolilla aluettamme, paikoin runsaastikin.

Tammikuun vesisateet pakkasjaksojen välissä aiheuttivat paljon päällystevaurioita.

– Reikiintymisongelmat uusiutuvat ja lisääntyvät nopeasti, jos jäätymisen ja sulamisen syklit uusiutuvat.

Sorateille voi syntyä tien pintakerroksiin rajautuvaa pintakelirikkoa, jossa tien pinta muuttuu pehmeäksi ja liejuuntuu. Mikäli syvemmälle tierakenteeseen on jäätymisvaiheessa sitoutunut runsaasti vettä, se voi sulaessaan aiheuttaa pistemäisesti runkokelirikkoa. Jälkimmäinen voi tien kantavuuden heikkenemisen takia aiheuttaa suurempaa haittaa etenkin raskaalle liikenteelle.

Sorateiden kelirikon hoidon osalta kulunut talvi on maakuntiemme tiestöllä ollut helppo. Sorateiden pinnat ovat pysyneet pääsääntöisesti jäässä.

Tuuliset ja aurinkoiset säät edesauttavat tierakenteen kuivumista, jolla on positiivinen vaikutus kelirikon synnyn estymiseen. Myös yöpakkaset kuivattavat tierakenteiden pintaa ja vähentävät kelirikkoa.

Liikennettä vaarantavat ongelmat voi ilmoittaa tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän ympäri vuorokauden päivystävälle linjalle numeroon 0200 2100.