Tärkeä vaikuttamisen väylä– Vakka-Suomesta ehdolla viisi pienpuolueen ehdokasta

0
Ville Nurmela, Sinimusta Liike

Vakka-Suomessa on ehdolla viisi pienpuolueiden ehdokasta. Heistä kaksi on Laitilasta ja kolme Uudestakaupungista. Eniten ehdokkaita on Sinimustalla Liikkeellä, jolla on Vakka-Suomesta kolme ehdokasta. Lisäksi Vapauden Liitolla ja Liberaalipuolueella on molemmilla yksi ehdokas.

Sinimusta Liikkeen ehdokas uusikaupunkilainen Kim Nieminen kertoo asettuneensa ehdolle, koska koki valitsemansa puolueen omakseen.

Tärkeimmiksi vaaliteemoikseen hän nimeää nuorten työllistymisen helpottamisen sekä nuorisotyön ja liikunnan ja terveiden elintapojen sekä harrastusmahdollisuuksien vaalimisen.

– Kun nuoret valmistuvat ammattioppilaitoksista, työllistyminen on osalla miltei mahdotonta. Esimerkiksi Uudenkaupungin ammattikoulusta rakennuspuolelta eivät työllisy kuin ne, joilla on suvussa tai tutuilla rakennusfirma, johon pääsee suhteilla.

Niemisen mukaan työt, jotka aikaisemmin tekivät ammattikoulusta valmistuneet nuoret miehet, teetetään nyt henkilöstövuokrausyritysten ja ulkomaisten yritysten kautta.

Uusikaupunkilainen Ville Nurmela asettui ehdolle, kun Sinimusta Liike sitä häneltä pyysi.

– Koen tämän myös yhtenä tärkeänä vaikuttamiskeinona.

Hänen tärkein teemansa on maahanmuutto.

– Suomi ei tarvitse yhtäkään maahanmuuttajaa niin kauan kuin meillä on leipäjonoja. Loppu sateenkaaripropagandalle ja perinteiset perhearvot kunniaan.

Nurmelan mukaan Suomen tulisi irrottautua EU:sta, jolloin kansallinen päätöksenteko palautuisi takaisin Suomelle.

Lähdin ehdolle, koska politiikka tarvitsee jonkun haastamaan nykyistä järjestelmää. Maan asiat on menossa päin helvettiä, eikä ketään tunnu edes kiinnostavan se. Olin seurannut jo jonkin aikaa Sinimustan Liikkeen muodostumista puolueeksi. Se työ, mitä muut olivat tämän hankkeen eteen tehneet, vakuutti myös minut. Jokaisen pitää kantaa kortensa kekoon, jos haluaa muutosta.

Sinimusta Liikkeen ehdokas Pauli Kaila kertoi lähteneensä ehdolla, koska politiikka tarvitsee jonkun haastamaan nykyistä järjestelmää.

– Olin seurannut jo jonkin aikaa Sinimustan Liikkeen muodostumista puolueeksi. Se työ, mitä muut olivat tämän hankkeen eteen tehneet, vakuutti myös minut. Jokaisen pitää kantaa kortensa kekoon, jos haluaa muutosta, Kaila sanoo.

Kaila listaa tärkeimmiksi vaaliteemoikseen suomalaisen työn, suomalaisen luonnon ja energiaomavaraisuuden. Kailan mukaan työpaikat pitäisi pitää kotimaassa ja teettää oman maan kansalaisilla.

– On suorastaan törkeää, miten suomalainen työntekijä saa kuulla olevansa ahne tai haluton tekemään työtä, kun hän pitää kiinni oikeuksistaan.

Meneillään oleva talvi Ukrainan sodan ja sen lieveilmiöiden varjossa osoitti hänen mukaansa sen, miten haavoittuvainen Suomi on ilman esimerkiksi energiatuotannon omavaraisuutta.

– Meidän ei tule olla riippuvaisia tuonti-energiasta.

Laitilalainen lakimies OTM Lauri Saarela asettui Vapauden liiton ehdokkaaksi.

– Tulen täysin politiikan ulkopuolelta, mutta nyt on rakkaassa Suomen maassa asiat siinä mallissa, että asioihin on pakko puuttua, Saarela kertoo ehdolle asettumisen syistä.

Saarela kertoo olevansa huolissaan viime vuosina kiihtyneestä yhteiskunnan alasajosta, jota hän haluaa olla pysäyttämässä.

– Nykyiset valtapuolueet, perussuomalaiset ja kokoomus ajavat globalistien agendaa, jossa kansa alistetaan ja heiltä viedään perusoikeudet ”Kiinan mallin” mukaisesti digi-ID:n avulla. Jokainen voi todeta tämän jo omassa elämässään. EU-jäsenyys on laskenut jyrkästi elintasoa ja nostanut verotusta. Samaan aikaan rahaa syydetään ulkomaille EU:n yhteisvelkoihin.

Tärkeimmiksi vaaliteemoikseen Saarela nostaa esiin muun muassa perustuslain kunnioittamisen, yksilöä koskevien vapauksien puolustamisen ja edistämisen, terveydenhuoltojärjestelmän uusimisen sekä Suomen valtiollisen vapauden.

– Suomen tulee pysyä puolueettomana ja liittoutumattomana. EU:sta on erottava ja Natolle on sanottava ei. Molemmat ajavat globalistien uutta maailmanjärjestystä. Puoluekuri on poistettava ja kansanedustajien on saatava äänestää omantuntonsa mukaisesti.

Saarelan mukaan ruuan ja energian tuotannon omavaraisuutta on lisättävä.

Laitilan Sanomat lähestyi vakkasuomalaisia pienpuolueiden ehdokkaita sähköpostitse. Ehdokkailta kysyttiin, miksi he asettuivat ehdolle ja mitkä ovat heidän tärkeimmät vaaliteemansa. Kyselyyn vastasi neljä ehdokasta. Sähköposti lähetettiin myös Liberaalipuolueen Juha Kuusamalle, mutta häneltä ei saatu vastausta.